Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 14/1982 Sb.Vyhláška federálního ministerstva financí o zvýšení hranice vlastního příjmu, která je rozhodná pro uznávání osob za vyživované poplatníkem u daní placených obyvatelstvem

Částka 2/1982
Platnost od 29.01.1982
Účinnost od 01.02.1982
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

14

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva financí

ze dne 27. ledna 1982

o zvýšení hranice vlastního příjmu, která je rozhodná pro uznávání osob za vyživované poplatníkem u daní placených obyvatelstvem

Federální ministerstvo financí stanoví podle § 22 odst. 3 zákona č. 76/1952 Sb., o dani ze mzdy, § 16 odst. 2 zákona č. 36/1965 Sb., o dani z příjmů z literární a umělecké činnosti, a § 26 odst. 2 zákona č. 145/1961 Sb., o dani z příjmů obyvatelstva:


Čl. I

Hranice vlastního příjmu, která je rozhodná pro uznání osoby za vyživovanou poplatníkem a je uvedena:

1. v § 7 odst. 1 písm. b) a c), odst. 5 a 8, § 15 odst. 4 písm. c) a v § 17 odst. 2 vyhlášky č. 161/1976 Sb., kterou se provádí zákon o dani ze mzdy, činí měsíčně

a) 880 Kčs u vdov po účastnících odboje a u rodičů účastníka odboje, u nichž je důchod zvýšen na nejnižší výměru podle ustanovení § 57 odst. 2 a 5, § 59 odst. 2 a § 60 zákona č. 121/1975 Sb., o sociálním zabezpečením, ve znění zákonného opatření č. 76/1979 Sb. a zákonného opatření č. 7/1982 Sb.,

b) 780 Kčs u zletilých dětí připravujících se na budoucí povolání denním studiem nebo v učebním poměru,

c) 690 Kčs u ostatních osob vyživovaných poplatníkem;

2. v § 9 odst. 1 písm. b) a c) vyhlášky č. 184/1968 Sb., k provedení zákona o dani z příjmů z literární a umělecké činnosti, ve znění vyhlášky č. 151/1980 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 184/1968 Sb., se zvyšuje na 8280 Kčs ročně;

3. v odstavci 29 písm. a), c) a d) vyhlášky č. 146/1961 Sb., kterou se provádí zákon č. 145/1961 Sb., o dani z příjmů obyvatelstva, ve znění vyhlášky č. 152/1980 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 146/1961 Sb., se zvyšuje na 8 280 Kčs ročně.

Čl. II

Zrušuje se vyhláška federálního ministerstva financí č. 80/1979 Sb., o zvýšení hranice vlastního příjmu, která je rozhodná pro uznávání osob za vyživované poplatníkem u daně ze mzdy.


Čl. III

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. února 1982. Použije se jí poprvé pro srážku daně ze mzdy počínajíc mzdovým obdobím po 1. březnu 1982, pro výpočet daně z příjmů z literární a umělecké činnosti a pro vyměření daně z příjmů obyvatelstva poprvé za rok 1982.


Ministr:

Ing. Lér CSc. v. r.

Přesunout nahoru