Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o8/c9/1981 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 9/1981
Platnost od 29.04.1981
Účinnost od 01.01.1981
Zrušeno k 16.01.1992 (1/1992 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo vnitra České socialistické republiky

vydalo podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky a českým výborem Odborového svazu pracovníků dopravy a silničního hospodářství

1. výnos ze dne 30. prosince 1980 čj. SD/33-4678/80 o odměňování dělníků v národních podnicích Československé automobilové opravny v České socialistické republice,

2. výnos ze dne 30. prosince 1980 čj. SD/33-4679/80 o odměňování technickohospodářských pracovníků v národních podnicích Československé automobilové opravny v České socialistické republice,

Pro pracovníky a organizace, na které se výnos ze dne 20. července 1982 čj. SD/33-101/82 vztahuje, pozbývá platnosti výnos ministra vnitra České socialistické republiky ze dne 30. prosince 1980 čj. SD/33-4679/80 o odměňování technickohospodářských pracovníků v národních podnicích Československé automobilové opravny v České socialistické republice (reg. v částce 9/1981 Sb.).

3. výnos ze dne 30. prosince 1980 čj. SD/33-4680/80 o odměňování obchodně provozních pracovníků v národních podnicích Československé automobilové opravny v České socialistické republice.

Těmito výnosy se upravuje používání mzdových výnosů federálního ministerstva všeobecného strojírenství pro odměňování dělníků a technickohospodářských pracovníků a ministerstva obchodu České socialistické republiky pro odměňování obchodně provozních pracovníků v národních podnicích Československé automobilové opravny v ČSR po převedeni těchto podniků z působnosti federálního ministerstva všeobecného strojírenství do působnosti ministerstva vnitra České socialistické republiky podle usnesení vlády České socialistické republiky ze dne 19. prosince 1979 č. 388.

V příloze výnosu ze dne 30. prosince 1980 čj. SD/33-4679/80 je upraveno tarifní zařazení nálezářů a přejímacích techniků.

Výnosy nabyly účinnosti dnem 1. ledna 1981.

Výnosy jsou uveřejněny v Dopravním a silničním zpravodaji č. 1/1981 a lze do nich nahlédnout na Správě pro dopravu ministerstva vnitra České socialistické republiky, na odborech dopravy krajských národních výborů v České socialistické republice, na odboru místního průmyslu a služeb Národního výboru hlavního města Prahy a v národních podnicích Československé automobilové opravny (ČSAO) v České socialistické republice.

Přesunout nahoru