Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o7/c34/1981 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 34/1981
Platnost od 29.12.1981
Účinnost od 01.01.1982
Zrušeno k 01.05.1992 (143/1992 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Federální ministerstvo pro technický a investiční rozvoj

vydalo podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, a podle § 95 zákoníku práce v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a Ústřední radou odborů:

2. výnos č. 13 ze dne 30. září 1981 o odměňování dělníků v samostatných projektových a inženýrských organizacích a útvarech hlavních architektů.

Výnos se vztahuje na dělníky v samostatných projektových a inženýrských organizacích a útvarech hlavních architektů a nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1982.

Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj vydala podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a Ústřední radou odborů výnos č. 3 ze dne 1. října 1985, kterým se mění a doplňuje výnos federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 13 ze dne 30. září 1981 o odměňování dělníků v samostatných projektových a inženýrských organizacích a útvarech hlavních architektů. Výnos nabývá účinnosti 1. prosince 1985 a bude uveřejněn ve Zpravodaji SK VTRI, ČK VTIR a SIK VTIR částka 7/1985; lze do něj nahlédnout na Státní komisi pro vědeckotechnický a investiční rozvoj.

Pro zaměstnavatele a zaměstnance, na které se vztahuje část druhá zákona č. 1/1992 Sb., se po dni jeho účinnosti nepoužijí: Výnos federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 13 z 30. 9. 1981 o odměňování dělníků v samostatných projektových a inženýrských organizacích a útvarech hlavních architektů (reg. částka 34/1981 Sb.).

Uvedené výnosy budou uveřejněny ve Zpravodaji federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj, ministerstva výstavby a techniky České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky a lze do nich nahlédnout na odboru 42 federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj.

Přesunout nahoru