Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o5/c34/1981 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 34/1981
Platnost od 29.12.1981
Účinnost od 01.11.1981
Zrušeno k 16.01.1992 (1/1992 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Federální ministerstvo práce a sociálních věcí

vydalo podle § 43 odst. 1 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, výnos ze dne 16. října 1981 čj. 316-1099/8-1-7300 o odměňování a poskytování cestovních náhrad vietnamským občanům dočasně zaměstnaným v Československé socialistické republice.

Výnosem se upravuje odměňování vietnamských pracovníků, organizátorů skupin, vedoucích skupin a tlumočníků a poskytování náhrad cestovních, stěhovacích a jiných výdajů.

Výnos se vztahuje na pracovníky Vietnamské socialistické republiky přijaté do dočasného zaměstnání spojeného s další odbornou přípravou na základě Dohody mezi vládami Československé socialistické republiky a Vietnamské socialistické republiky o dočasném zaměstnávání kvalifikovaných pracovníků Vietnamské socialistické republiky spojeném s další odbornou přípravou v čs. organizacích ze dne 27. listopadu 1980 a na organizátory skupin vietnamských pracovníků, na vedoucí a tlumočníky těchto skupin působící v čs. organizacích na základě dohod mezi vládami Československé socialistické republiky a Vietnamské socialistické republiky ze dne 8. dubna 1974, ze dne 20. prosince 1979 a dohody ze dne 27. listopadu 1980.

Výnos nabyl účinnosti dnem 1. listopadu 1981.

Výnos byl rozeslán zainteresovaným federálním ústředním orgánům a ústředním orgánům České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky a krajským národním výborům, u nichž lze do něj nahlédnout.

Federální ministerstvo práce a sociálních věcí vydalo podle § 123 odst. 1 písm. a) zákoníku práce č. 65/1965 Sb., ve znění zákona č. 188/1988 Sb., v dohodě s Ústřední radou odborů výnos ze dne 31. července 1989 č. j. 221-8747-5123, 06 05 89, kterým se mění a doplňuje výnos ze dne 16. října 1981 č. j. 316 1098/81-7300 o odměňování a poskytování cestovních náhrad vietnamským občanům dočasně zaměstnaným v Československé socialistické republice. Výnos nově upravuje mzdové tarify tlumočníků, vedoucích skupin nad 100 pracovníků a organizátorů skupin a nabývá účinnosti dnem oznámení ve Sbírce zákonů. Výnos byl zaslán všem federálním ústředním orgánům, ústředním orgánům ČSR a SSR, všem KNV a NV hl. města Prahy a Bratislavy, u nichž lze do něj nahlédnout.

Přesunout nahoru