Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o3/c34/1981 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 34/1981
Platnost od 29.12.1981
Účinnost od 01.01.1982
Zrušeno k 16.01.1992 (1/1992 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Federální ministerstvo hutnictví a těžkého strojírenství, federální ministerstvo všeobecného strojírenství a federální ministerstvo elektrotechnického průmyslu

vydala podle ustanovení § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, a podle § 95 zákoníku práce v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a ústředním výborem Odborového svazu pracovníků kovoprůmyslu

2. výnos federálního ministerstva hutnictví a těžkého strojírenství, federálního ministerstva všeobecného strojírenství a federálního ministerstva elektrotechnického průmyslu č. 3/1981 o odměňování dělníků.

Nabytím účinnosti výnosu se zrušují:

a) výnos FMHS č. 3/1973 ze dne 7. 6. 1973 o odměňování dělníků v organizacích v působnosti FMHS (reg. v částce 25/1973 Sb.);

b) výnos FMHTS a FMVS č. 3/1975 ze dne 2. 6. 1975, kterým se mění a doplňuje výnos FMHS č. 3/1973 ze dne 7. 6. 1973 o odměňování dělníků v organizacích v působnosti FMHS (reg. v částce 24/1975 Sb.);

c) výnos FMHTS a FMVS č. 3/1979, kterým se mění a doplňuje výnos č. 3/1973 o odměňování dělníků v organizacích v působnosti FMHS, ve znění výnosu FMHTS a FMVS č. 3/1975 (reg. v částce 16/1979 Sb.);

d) § 3 a 4 výnosu ministra těžkého průmyslu č. 6/1967 ze dne 13. června 1967 o pracovní pohotovosti (reg. v částce 48/1967 Sb.).

Federální ministerstvo hutnictví a těžkého strojírenství, federální ministerstvo všeobecného strojírenství a federální ministerstvo elektrotechnického průmyslu vydala podle ustanovení § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a ústředním výborem Odborového svazu pracovníků kovoprůmyslu výnos federálního ministerstva hutnictví a těžkého strojírenství, federálního ministerstva všeobecného strojírenství a federálního ministerstva elektrotechnického průmyslu č. 2/1984, kterým se mění a doplňuje výnos FMHTS, FMVS a FMEP o odměňování dělníků. Výnos se vztahuje na pracovníky dělnických povolání organizací resortů hutnictví a těžkého strojírenství, všeobecného strojírenství a elektrotechnického průmyslu s výjimkou projektových a centrálně řízených výzkumně-vývojových organizací. Výnos nabývá účinnosti pro jednotlivé organizace a jejich pracovníky dělnických povolání dnem, který stanoví příslušné ministerstvo, a to postupně od 1. ledna 1985. Výnos FMHTS, FMVS a FMEP č. 2/1984 je publikován ve Zpravodaji FMHTS č. 3-4/1984, ve Věstníku FMVS č. 6/1984 a ve Věstníku FMEP č. 3/1984. Do výnosu lze nahlédnout na federálním ministerstvu hutnictví a těžkého strojírenství, federálním ministerstvu všeobecného strojírenství a federálním ministerstvu elektrotechnického průmyslu a na generálních ředitelstvích VHJ a v organizacích přímo řízených těmito ministerstvy.

Výnosy nabývají účinností dnem 1. ledna 1982 a upravují odměňování technickohospodářských pracovníků a dělníků organizací v působnosti federálního ministerstva hutnictví a těžkého strojírenství, federálního ministerstva všeobecného strojírenství a federálního ministerstva elektrotechnického průmyslu, pokud jejich odměňování není upraveno zvláštními předpisy.

Výnos FMHTS, FMVS a FMEP č. 2/1981 je registrován ve Zpravodaji FMHTS č. 11/1981, publikován ve Věstníku FMVS č. 9/1981 a registrován ve Věstníku FMEP č. 1/1981. Výnos FMHTS, FMVS a FMEP č. 3/1981 je registrován ve Zpravodaji FMHTS č. 11/1981, publikován ve Věstníku FMVS č. 9/1981 a registrován ve Věstníku FMEP č. 1/1981. Do výnosu lze nahlédnout na federálním ministerstvu hutnictví a těžkého strojírenství, federálním ministerstvu všeobecného strojírenství a federálním ministerstvu elektrotechnického průmyslu a na generálních ředitelstvích VHJ a v organizacích řízených těmito ministerstvy.

Přesunout nahoru