Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o18/c34/1981 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 34/1981
Platnost od 29.12.1981
Účinnost od 01.07.1981
Zrušeno k 01.09.1988 (o5/c35/1988 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky

vydalo podle § 239 zákoníku práce v dohodě s ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky a českým výborem Odborového svazu pracovníků dřevoprůmyslu, lesního a vodního hospodářství výnos ze dne 30. června 1981 čj. 29 194/SO/81 o odměňování činností a prací prováděných na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.

Výnos se vztahuje na organizace přímo řízené ministerstvem lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky a na vodohospodářské organizace řízené národními výbory České socialistické republiky, které uzavírají dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr. Výnosem se ruší výnos ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky ze dne 15. května 1972 čj. 37 159/844/1972, kterým se stanoví podmínky pro uzavírání dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a který byl registrován v částce 26/1972 Sb.

Výnos nabyl účinnosti dnem 1. července 1981, byl rozeslán organizacím, jímž je určen a je uveřejněn ve Věstníku MLVH ČSR v částce 20/1981 pod poř. č. 15.

Do výnosu lze nahlédnout na ministerstvu lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky.

Přesunout nahoru