Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o17/c34/1981 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 34/1981
Platnost od 29.12.1981
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo kultury České socialistické republiky

vydalo v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány státní správy a Jihočeským krajským národním výborem v Českých Budějovicích výnos ze dne 6. října 1981 čj. 16 428/81-VI/1, kterým se prohlašuje historické jádro města Prachatic za památkovou rezervaci podle § 4 odst. 1 zákona č. 22/1958 Sb., o kulturních památkách.

Výnos je uveřejněn ve Věstníku ministerstva školství a ministerstva kultury ČSR a nabyl účinnosti dnem 1. října 1981.

Do výnosu, který také obsahuje plán památkové rezervace v Prachaticích, je možno nahlédnout na ministerstvu kultury ČSR, Jihočeském krajském národním výboru v Českých Budějovicích, Okresním národním výboru v Prachaticích, Městském národním výboru v Prachaticích, Státním ústavu památkové péče a ochrany přírody v Praze a na Krajském středisku státní památkové péče a ochrany přírody v Českých Budějovicích.

Přesunout nahoru