Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o10/c34/1981 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 34/1981
Platnost od 29.12.1981
Účinnost od 01.01.1982
Zrušeno k 01.01.1983 (o1/c31/1982 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Federální statistický úřad

vydal v součinnosti s Českým statistickým úřadem a Slovenským statistickým úřadem podle § 35 odst. 2 ve spojení s § 8 odst. 2 písm. b) a § 9 písm. b) a c) zákona č. 21/1971 Sb., o jednotné soustavě sociálně ekonomických informací

1. výnos, kterým se mění a doplňují směrnice „14 VO“ (Č. Vk 1369/82 ze dne 23. října 1981).

Za účelem metodického zpřesnění v souvislosti s poznatky získanými při prověrkách úrovně výkaznictví na úseku vnitřního obchodu a veřejného stravování a dále za účelem aktualizace nomenklatury vnitřního obchodu v návaznosti na změny JKPOV se mění a doplňují směrnice k státním statistickým výkazům pro vykazující jednotky „14 VO“ za úsek vnitřního obchodu a veřejného stravování, platné od 1. ledna 1981 a schválené 14. července 1980 pod Č. Vk 182/81 včetně přílohy k směrnicím - Seznam zboží pro celostátní vykazování ve vnitrním obchodě (vydané v edici „Směrnice a pokyny čs. statistiky“, oznámeno ve Sbírce zákonů v částce 12/1981).

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1982 a byl publikován pod poř. č. 25 v částce 15/1981 ve Zpravodaji ústředních statistických orgánů. Je možno do něj nahlédnout na všech orgánech státní statistiky;

2. výnos, kterým se mění a doplňují směrnice „16/1 MH-VD“ (Č. Vk 1310/82 ze dne 29. září 1981).

Z důvodu podrobnějšího výkladu a metodického zpřesnění se upravují směrnice k státním statistickým výkazům pro vykazující jednotky „16/1 MH-VD“ za úsek místní hospodářství a výrobní družstva, platné od 1. ledna 1981 a schválené 14. července 1980 pod Č. Vk 93/81 (vydané v edici „Směrnice a pokyny čs. statistiky“, oznámeno ve Sbírce zákonů v částce 12/1981).

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1982 a byl publikován pod poř. č. 24 v částce 14/1981 ve Zpravodaji ústředních statistických orgánů. Je možno do něj nahlédnout na všech orgánech státní statistiky;

3. výnos, kterým se mění a doplňují směrnice „15 CR“ (Č. Vk 1238/82 ze dne 10. září 1981).

Za účelem metodického zpřesnění se mění a doplňují směrnice k státním statistickým výkazům pro vykazující jednotky „15 CR“ za úsek ubytovací služby a cestovní ruch, platné od 1. ledna 1981 a schválené 14. července 1980 pod Č. Vk 208/81 (vydané v edici „Směrnice a pokyny čs. statistiky“, oznámeno ve Sbírce zákonů v částce 12/1981).

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1982 a byl publikován pod poř. č. 22 v částce 12-13/1981 ve Zpravodaji ústředních statistických orgánů. Je možno do něj nahlédnout na všech orgánech státní statistiky.

Přesunout nahoru