Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o9/c33/1981 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 33/1981
Platnost od 22.12.1981
Účinnost od 01.08.1981
Zrušeno k 01.11.1991 (425/1991 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo práce a sociálních věcí České socialistické republiky

vydalo podle § 239 zákoníku práce, v dohodě s českým výborem Odborového svazu pracovníků státních orgánů, peněžnictví a zahraničního obchodu výnos ze dne 28. července 1981 čj. 242-1112-21. 7. 1981 o odměňování činností a prací na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.

Výnos se vztahuje v oboru působnosti ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky na organizace řízené národními výbory a na organizace přímo řízené tímto ministerstvem, které uzavírají dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr; platí též pro odměňování prací na základě dohod uzavíraných ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky. Výnos upravuje odměňování činností a prací na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.

Výnos nabyl účinnosti dnem 1. srpna 1981. Současně se zrušuje výnos ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky ze dne 5. 4. 1972 čj. VI/2-1420-30. 3. 1972, kterým se stanoví podmínky pro uzavírání dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr - reg. v částce 8/1972 Sb.

Znění výnosu je uveřejněno ve Zpravodaji ministerstva práce a sociálních věcí ČSR, řada B, částka 9/1981 a lze do něj nahlédnout na ministerstvu práce a sociálních věcí České socialistické republiky a na okresních národních výborech - na odborech sociálních věcí a zdravotnictví.

Přesunout nahoru