Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o7/c33/1981 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 33/1981
Platnost od 22.12.1981
Účinnost od 01.09.1981
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Federální ministerstvo národní obrany

vydalo

1. podle ustanovení § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a ústředním výborem Odborového svazu pracovníků ve stavebnictví a výrobě stavebních hmot výnos ze dne 25. srpna 1981 čj. 1070-FS/5-1981, kterým se mění a doplňuje výnos ze dne 24. října 1974 čj. 13 011-81/5. odd.-1974, o odměňování technickohospodářských pracovníků oborového podniku Vojenské stavby, registrovaný v částce 26/1975 Sb., ve znění výnosu ze dne 17. července 1978 čj. 8031-81/5 odd.-1978, registrovaného v částce 28/1978 Sb., a výnosu ze dne 31. března 1980 čj. 12 738-81/5. odd.-1979, registrovaného v částce 24/1980 Sb.

Pro pracovníky, na které se vztahuje výnos ze dne 27. října 1982 čj. 1151-FS/5-1981, pozbyl platnosti výnos federálního ministerstva národní obrany ze dne 25. srpna 1981 čj. 1070-FS/5-1981, kterým se mění a doplňuje výnos ze dne 24. října 1974 čj. 13 011-81/5. odd.-1974 o odměňování technickohospodářských pracovníků oborového podniku Vojenské stavby, ve znění výnosu ze dne 17. července 1978 čj. 8031-81/5. odd.-1978 a výnosu ze dne 31. března 1980 čj. 12 738-81/5. odd.-1979 (reg. v částce 33/1981 Sb.).

2. podle ustanovení § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a ústředním výborem Odborového svazu pracovníků Československé lidové armády, výnos ze dne 25. srpna 1981 čj. 1080-FS/5-1981, kterým se mění a doplňuje výnos ze dne 29. listopadu 1974 čj. 13016-81/5-1974, o odměňování technickohospodářských pracovníků v hospodářských organizacích podle zvláštního statutu strojírenského charakteru v působnosti federálního ministerstva národní obrany, registrovaný v částce 26/1975 Sb., ve znění výnosu ze dne 20. prosince 1978 čj. 8750-81/5-1978, registrovaného v částce 5/1979 Sb., a výnosu ze dne 10. dubna 1980 čj. 3118-FS/5. odd.-1980, registrovaného v částce 24/1980 Sb.

Pro pracovníky, na které se vztahuje výnos ze dne 12. února 1982 čj. 1401-FS/5-1981, pozbyl platnosti výnos federálního ministerstva národní obrany ze dne 25. srpna 1981 čj. 1080-FS/5-1981, kterým se mění a doplňuje výnos ze dne 29. listopadu 1974 čj. 13 016-81/5-1974 o odměňování technickohospodářských pracovníků v hospodářských organizacích podle zvláštního statutu strojírenského charakteru v působnosti federálního ministerstva národní obrany, ve znění výnosu ze dne 20. prosince 1978 čj. 8750-81/5-1978 a výnosu ze dne 20. dubna 1980 čj. 3118-FS/5-1980 (reg. v částce 33/1981 Sb.).

Výnosy nabyly účinnosti dnem 1. září 1981.

Do výnosů lze nahlédnout na federálním ministerstvu národní obrany.

Přesunout nahoru