Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o6/c33/1981 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 33/1981
Platnost od 22.12.1981
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Federální ministerstvo spojů

vydalo na základě § 7 odst. 1 zákona č. 222/1946 Sb., o poště, v souvislosti se změnami zasílacích podmínek pro poštovní zásilky mezinárodního styku, které vyhlásily některé země v návaznosti na nabytí účinnosti nových dokumentů Světové poštovní unie (Rio de Janeiro 1979), výnos č. 11819/22-81 ze dne 20. srpna 1981, kterým se provádějí změny Poštovního sazebníku.

Tento výnos nabývá účinnosti dnem vyhlášení ve Věstníku federálního ministerstva spojů, kde je uveden jako opatření č. 185 v částce 37 ze dne 24. září 1981. Do Věstníku FMS lze nahlédnout na každé poště a organizaci spojů.

Přesunout nahoru