Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o3/c33/1981 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 33/1981
Platnost od 22.12.1981
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Federální ministerstvo dopravy

vydalo podle § 85 odst. 1 a 2 zákoníku práce (úplné znění č. 55/1975 Sb.), v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a ústředním výborem Odborového svazu pracovníků dopravy a silničního hospodářství výnos ze dne 14. září 1981 čj. 13 733/1981-03, kterým se doplňuje směrnice pro nerovnoměrné rozvržení pracovní doby v organizacích federálního ministerstva dopravy ze dne 30. června 1978 čj. 17 460/1978-03.

Tento výnos nabyl účinnosti dnem 1. října 1981 a je uveřejněn ve Věstníku dopravy č. 20/1981.

Přesunout nahoru