Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o1/c33/1981 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 33/1981
Platnost od 22.12.1981
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OBECNĚ ZÁVAZNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Federální ministerstvo dopravy

vydalo podle § 95 zákoníku práce (úplné znění č. 55/1975 Sb.), v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a ústředními výbory Odborového svazu pracovníků železnic a Odborového svazu pracovníků dopravy a silničního hospodářství výnos ze dne 14. září 1981 čj. 13 734/1981-03, kterým se doplňuje směrnice federálního ministerstva dopravy ze dne 14. března 1973 čj. 10 649/73-09/2 o pracovní pohotovosti, ve znění výnosu federálního ministerstva dopravy ze dne 24. března 1977 čj. 6257/1977-03.

Výnos nabyl účinnosti dnem 1. října 1981 a je uveřejněn ve Věstníku dopravy č. 20/1981.

Přesunout nahoru