Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o3/c32/1981 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 32/1981
Platnost od 05.12.1981
Účinnost od 01.09.1981
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo spravedlnosti České socialistické republiky

vydalo

2. v dohodě s českým výborem Odborového svazu pracovníků státních orgánů, peněžnictví a zahraničního obchodu instrukci ze dne 1. 9. 1981 čj. K 1123/80, kterou se stanoví podmínky pro uzavírání dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Tato instrukce nabyla účinnosti dnem 1. 9. 1981.

Pro pracovníky, na které se tato instrukce vztahuje, pozbývají platnosti

— výnos ministerstva spravedlnosti ČSR č. 5/72-L ze dne 12. 1. 1972, kterým se stanoví bližší podmínky pro uzavíráni dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, registrovaný v částce 12/1973 Sbírky zákonů ČSSR,

— ustanovení článků 32, 33 odst. 1 a čl. 34 instrukce ministerstva spravedlnosti ČSR ze dne 29. 6. 1966 čj. 381/66 - org. odbor pro postup organizací ve věcech pracovněprávních.

Výnos a instrukce jsou publikovány v částce č. 9-12/81 Sbírky instrukcí o sdělení ministerstva spravedlnosti ČSR a lze do nich nahlédnout na ministerstvu spravedlnosti ČSR a všech krajských soudech, okresních soudech a státních notářstvích v České socialistické republice.

Přesunout nahoru