Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o2/c32/1981 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 32/1981
Platnost od 05.12.1981
Účinnost od 01.01.1982
Zrušeno k 01.01.1986 (o11/c1/1986 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Federální statistický úřad

vydal podle § 35 odst. 2 zákona č. 21/1971 Sb., o jednotné soustavě sociálně ekonomických informací, v návaznosti na § 1 odst. 1 směrnic „1 Všeob“ v edici „Směrnice a pokyny čs. statistiky“ s platností od 1. ledna 1982 následující statistické směrnice, diferencované podle jednotlivých úsekových statistik:

3. Směrnice k státním statistickým výkazům za úsek zemědělská výroba „8/1 Zem“

(Č. Vk 1109/82 ze dne 7. července 1981).

Těmito směrnicemi se zrušují:

a) směrnice „8/1 Zem“ (Č. Vk 4269/79 ze dne 23. 6. 1978), platné od 1. 1. 1979 a vydané v edici „Směrnice a pokyny čs. statistiky“, oznámeno ve Sbírce zákonů v částce 17/1979;

b) směrnice „8/2 Zem STS“ (Č. Vk 1761/76 ze dne 14. 8. 1975), platné od 1. 1. 1976 a vydané v edici „Směrnice a pokyny čs. statistiky“, oznámeno ve Sbírce zákonů v částce 11/1976;

c) výnos FSÚ, kterým se mění a doplňují směrnice „8/2 Zem STS“ (Č. Vk 2758/77 ze dne 22. 7. 1976), uveřejněný ve Zpravodaji ústředních statistických orgánů v částce 11-12/ 1976, oznámeno ve Sbírce zákonů v částce 33/1976.

Přesunout nahoru