Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o4/c27/1981 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 27/1981
Platnost od 09.10.1981
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Federální ministerstvo národní obrany

vydalo na základě usnesení vlády ČSSR ze dne 15. 2. 1967 č. 38 a v souladu s § 12 odst. 2 zákona č. 40/1961 Sb., o obraně Československé socialistické republiky, předpis „Evidence mechanizačních prostředků v národním hospodářství“ evid. zn. Všeob-P-64.

Předpis stanoví druhy mechanizačních prostředků z národního hospodářství vedené v evidenci u provozovatelů, způsob a zásady jejich evidence, provádění technických prohlídek, jakož i povinnosti z toho vyplývající pro provozovatele a jejich nadřízené orgány a organizace.

Předpis nabývá účinnosti dnem 1. 1. 1982; tímto dnem se ruší předpis „Evidence mechanizačních prostředků v národním hospodářství“ evid. zn. Org-6-3, vydaný v roce 1967.

Do vydaného předpisu je možno nahlédnout na federálním ministerstvu národní obrany a na místních vojenských správách.

Přesunout nahoru