Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o1/c26/1981 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 26/1981
Platnost od 02.10.1981
Účinnost od 01.09.1981
Zrušeno k 01.09.1988 (o1/c24/1988 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OBECNĚ ZÁVAZNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky

po dohode so zúčastnenými orgánmi štátnej správy podľa § 10 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 1/1955 Zb. SNR o štátnej ochrane prírody vydalo úpravu z 30. 8. 1981 č. 3241/1981-32 o spresnení vymedzenia, podmienok ochrany a názvu štátnej prírodnej rezervácie „Chleb“. Jej účelom je ochrana zachovalých pôvodných rastlinných spoločenstiev s typickou vegetačnou stupňovitosťou a s ojedinelými a chránenými druhmi rastlín a živočíchov Malej Fatry.

Táto úprava nadobudla účinnosť 1. septembrom 1981.

Úprava, ktorá obsahuje podmienky ochrany štátnej prírodnej rezervácie, je spolu s mapou uložená na Ministerstve kultúry SSR, na Ústredí štátnej ochrany prírody v Liptovskom Mikuláši, v Bratislave a v Gbeľanoch, na Krajskom stredisku štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody v Banskej Bystrici a na okresných národných výboroch v Žiline a v Martine. Na uvedených orgánoch možno do úpravy nazrieť.

Přesunout nahoru