Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o24/c25/1981 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 25/1981
Platnost od 24.09.1981
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky

po dohode so zúčastnenými orgánmi štátnej správy podľa § 10 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 1/1955 Zb. SNR o štátnej ochrane prírody vydalo úpravu z 30. 6. 1981 č. 3239/1981-32 o vyhlásení štátnej prírodnej rezervácie „Borišov“. Jej účelom je ochrana zachovalých lesných spoločenstiev až štyroch lesných vegetačných stupňov a krasových fenoménov Veľkej Fatry.

Táto úprava nadobudla účinnosť 1. septembrom 1981.

Úprava, ktorá obsahuje podmienky ochrany štátnej prírodnej rezervácie, je spolu s mapou uložená na Ministerstve kultúry SSR, na Ústredí štátnej ochrany prírody v Liptovskom Mikuláši, v Bratislave a vo Vrútkach, na Krajskom stredisku štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody v Banskej Bystrici a na Okresnom národnom výbore v Martine. Na uvedených orgánoch možno do úpravy nazrieť.

Přesunout nahoru