Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o6/c24/1981 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 24/1981
Platnost od 16.09.1981
Účinnost od 01.10.1981
Zrušeno k 01.11.1991 (425/1991 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo vnitra České socialistické republiky

vydalo podle§ 239 zákoníku práce, v dohodě s ministerstvem práce a sociálních věcí ČSR, českým výborem Odborového svazu pracovníků místního hospodářství a českým výborem Odborového svazu pracovníků statuích orgánů, peněžnictví a zahraničního obchodu výnos ze dne 28. července 1981 čj. MH/4-770/8627/1981 o odměňování činností a prací na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr v místním hospodářství.

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. října 1981 a bude uveřejněn včetně sazebníku odměn, který tvoří přílohu k výnosu, v Provozním zpravodajství, orgánu ministerstva vnitra České socialistické republiky pro místní hospodářství, částka 17-18/1981. Lze do něj nahlédnout na ministerstvu vnitra České socialistické republiky - správě pro místní hospodářství, na odborech místního hospodářství krajských národních výborů, Národního výboru hlavního města Prahy a na organizacích místního hospodářství.

Výnosem se zrušují:

1. výnos ministerstva vnitra České socialistické republiky ze dne 24. 2. 1972 čj. MH/4-197/1972, kterým se vydávají podmínky pro uzavírání dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr v organizacích místního hospodářství (reg. v částce 12/1972 Sb.);

2. rozhodnutí ministerstva vnitra České socialistické republiky ze dne 25. 9. 1989 čj. MH/4-900/1969, o používáni výnosu ministerstva obchodu České socialistické republiky č. 4, o odměnách za práce při předvádění modelů, konané mimo pracovní poměr. (Provozní zpravodajství č. 17/1969).

Přesunout nahoru