Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o2/c21/1981 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 21/1981
Platnost od 17.08.1981
Účinnost od 01.01.1982
Zrušeno k 15.06.1995 (89/1995 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Federální statistický úřad

vydal podle § 35 odst. 2 zákona č. 21/1971 Sb., o jednotné soustavě sociálně ekonomických informací, v dohodě s federálním ministerstvem financí, Ústřední radou družstev, ministerstvem obchodu ČSR, ministerstvem obchodu SSR, Českým svazem spotřebních družstev a Slovenským svazem spotřebních družstev výnos, kterým se vyhlašují jednotné vzory prvotních záznamů a běžných zápisů pro oblast veřejného a závodního stravování (čj. 700/81-03 ze dne 11. března 1981).

K zajištění jednotného obsahu ukazatelů a racionalizace sběru a zpracování údajů o sociálně ekonomických jevech v oblasti veřejného a závodního stravování jsou socialistické organizace povinny zavést ty ve výnosu uvedené vzory prvotních záznamů a běžných zápisů, které pro ně přicházejí v úvahu z hlediska charakteru jejich činnosti.

Zrušuje se výnos Státního statistického úřadu čj. VK 463/447-31-12-54 a ministerstva financí čj. 182-159-840-54 ze dne 31. 12. 1974, publikovaný v úředním listu v částce 131 1954 168/1954 Ú. v.; v části týkající se vzorů prvotní evidence společného stravování uvedených pod písm. B.

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1982 a byl publikován ve Zpravodaji ústředních statistických orgánů pod poř. č. 7 v částce 3/1981. Je možno do něho nahlédnout u všech orgánů státní statistiky.

Přesunout nahoru