Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o1/c21/1981 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 21/1981
Platnost od 17.08.1981
Účinnost od 01.07.1981
Zrušeno k 15.06.1995 (89/1995 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OBECNĚ ZÁVAZNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Federální statistický úřad

vydal v součinnosti s Českým statistickým úřadem a Slovenským statistickým úřadem podle § 35 odst. 2 zákona č. 21/1971 Sb., o jednotné soustavě sociálně ekonomických informací

1. výnos, kterým se mění a doplňují směrnice „23/2 Ceny VC“ (Č. Vk 1102/82 ze dne 29. června 1981).

S cílem zajistit kontrolu plnění plánu vývoje cen a z důvodů zpřesnění metodiky se mění a doplňuje text směrnic k státním statistickým výkazům pro vykazující jednotky „23/2 Ceny VC“, platných od 1. ledna 1981 a schválených 23. července 1980 pod Č. Vk 407/81 (vydané v edici „Směrnice a pokyny Čs. statistiky“, oznámeno ve Sbírce zákonů v částce 12/1981).

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1982 a byl publikován pod poř. č. 16 v částce 8/1981 ve Zpravodaji ústředních statistických orgánů. Je možno do něho nahlédnout u všech orgánů státní statistiky;

Přesunout nahoru