Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o2/c20/1981 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 20/1981
Platnost od 14.08.1981
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministr elektrotechnického průmyslu Československé socialistické republiky

vydal podle § 49 odst. 3 hospodářského zákoníku rozhodnutí č. 2/1981 ze dne 23. dubna 1981 pod čj. 011/481/81 k převodu majetku, práv a závazků zrušené státní hospodářské organizace TESLA - Podniky elektroniky a slaboproudé techniky, generální ředitelství Praha.

Citovaným rozhodnutím byla s účinností od 1. května 1981 stanovena státní hospodářská organizace TESLA - Výzkumný ústav pro sdělovací techniku A. S. Popova se sídlem v Praze 4 Bráník, Novodvorská 994 jako právní zástupce zrušené státní hospodářské organizace TESLA - Podniky elektroniky a slaboproudé techniky se sídlem v Praze 2, Karlovo nám. 7, jejíž likvidace byla tímto ukončena.

Rozhodnutí nabylo účinnosti dnem 23. dubna 1981 a je možno do něj nahlédnout v legislativně právním oddělení federálního ministerstva elektrotechnického průmyslu a v právním útvaru TESLA - Výzkumný ústav pro sdělovací techniku A. S. Popova.

Přesunout nahoru