Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o10/c20/1981 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 20/1981
Platnost od 14.08.1981
Účinnost od 01.09.1981
Zrušeno k 01.06.1987 (31/1987 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo školství České socialistické republiky

vydalo podle § 32 odst. 1 zákona č. 186/1960 Sb., o soustavě výchovy a vzdělávání, a podle § 14 odst. 2 písm. a) zákona České národní rady č. 77/1978 Sb., o státní správě ve školství, směrnice ze dne 5. června 1981 čj. 6671/81-210 o maturitních zkouškách na středních školách.

Směrnice upravují maturitní zkoušky na středních odborných učilištích, gymnáziích, středních odborných školách, konzervatořích a středních školách pro pracující. Směrnicemi se stanoví rozsah, termíny a organizace maturitních zkoušek, složení maturitních komisí a hodnocení maturitních zkoušek.

Směrnice nabývají účinnosti dnem 1. září 1981 a zrušují se jimi:

1. směrnice ministerstva školství ČSR ze dne 5. dubna 1971 čj. 10 802/71-213 pro maturitní zkoušky na školách poskytujících úplné střední vzdělání, uveřejněné ve Věstníku ministerstva školství a ministerstva kultury ČSR 1971, str. 42 a oznámené v částce 9/1971 Sb., ve znění směrnic ze dne 13. dubna 1972 čj. 12 601/72-213, uveřejněných ve Věstníku ministerstva školství a ministerstva kultury ČSR 1972, str. 55 a oznámených v částce 7/1972 Sb., a směrnic ze dne 11. března 1976 čj. 9543/76-24, uveřejněných ve Věstníku ministerstva školství a ministerstva kultury ČSR 1976, str. 82 a oznámených v částce 6/1976 Sb.,

2. výnos ministerstva školství ČSR ze dne 13. dubna 1972 čj. 12 199/72 213 o stanovení termínů maturitních zkoušek a termínů závěrečných zkoušek, uveřejněný ve Věstníku ministerstva školství a ministerstva kultury ČSR 1972, str. 53 a oznámený v částce 7/1972 Sb.,

3. poznámky o předmětech maturitních zkoušek v přílohách výnosu ministerstva školství ČSR ze dne 26. července 1979 čj. 22 836/79-210, jímž se vydávají učební plány pro gymnázia, uveřejněného ve Věstníku ministerstva školství a ministerstva kultury ČSR 1979, str. 143 a oznámeného v částce 19/1979 Sb.

Směrnice jsou uveřejněny ve Věstníku ministerstva školství a ministerstva kultury ČSR, sešit č. 7/1981 a lze do nich nahlédnout ve všech školách, odborech školství okresních a krajských národních výborů, popřípadě na ministerstvu školství ČSR.

Přesunout nahoru