Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o14/c2/1981 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 2/1981
Platnost od 30.01.1981
Účinnost od 01.02.1977
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Český svaz výrobních družstev

vydal

1. podle § 85 odst. 3 a § 95 zákoníku práce, v dohodě s ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky směrnice Českého svazu výrobních družstev ze dne 14. 12. 1978 o určování pracovní doby jízdních pracovníků silniční dopravy ve výrobních družstvech.

Směrnice jsou uveřejněny pod poř. č. 2 ve Věstníku Českého svazu výrobních družstev č. 2/1977.

Ve výrobních družstvech, v nichž byla zavedena soustava odměňování podle usnesení vlády ČSSR ze dne 4. července 1974 č. 193, o zásadách a postupu racionalizace práce a mzdových soustav v dalších odvětvích, nabyly tyto směrnice účinnosti dnem 1. února 1977; v ostatních výrobních družstvech nabyly směrnice účinnosti dnem, který určil Český svaz výrobních družstev;

2. podle § 85 odst. 3 a § 95 zákoníku práce, v dohodě s ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky a v dohodě s českým výborem Odborového svazu pracovníků místního hospodářství směrnice Českého svazu výrobních družstev ze dne 14. 12. 1976 o určování pracovní doby jízdních pracovníků silniční dopravy v podnicích řízených Českým svazem výrobních družstev.

Tyto směrnice nabyly účinnosti v jednotlivých podnicích dnem, kterým byla na základě rozhodnutí Českého svazu výrobních družstev zavedena soustava odměňování podle usnesení vlády ČSSR ze dne 4. července 1974 č. 193, o zásadách a postupu racionalizace práce a mzdových soustav v dalších odvětvích;

3. podle § 85 odst. 1 a 2, § 95, § 98 odst. 1 a § 267a písm. e) zákoníku práce, v dohodě s ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky směrnice Českého svazu výrobních družstev ze dne 10. 5.1977 k provedení některých ustanovení zákoníku práce ve výrobních družstvech.

Tyto směrnice nabyly účinnosti dnem 1. června 1977 a jsou uveřejněny pod poř. č. 12 ve Věstníku Českého svazu výrobních družstev č. 5/1977.

Současně bylo zrušeno usnesení představenstva Českého svazu výrobních družstev č. 244 ze dne 3. 2. 1970 k provedení některých ustanovení zákoníku práce v českých výrobních družstvech, které bylo uveřejněno pod poř. č. 19 v Informacích Českého svazu výrobních družstev č. 9/1970 a registrováno v částce 18/1970 Sb.

Zrušuje se ustanovení čl. 1 směrnic Českého svazu výrobních družstev č. 12 ze dne 10. května 1977 k provedení některých ustanovení zákoníku práce ve výrobních družstvech uveřejněných ve Věstníku Českého svazu výrobních družstev č. 5/1977 (reg. v částce 2/1981 Sb.).

4. podle § 85 odst. 1 a 2, § 95 a § 96 odst. 1 zákoníku práce, v dohodě s ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky a v dohodě s českým výborem Odborového svazu pracovníků místního hospodářství směrnice Českého svazu výrobních družstev ze dne 10 5. 1977 k provedení některých ustanovení zákoníku práce v podnicích řízených Českým svazem výrobních družstev.

Tyto směrnice nabyly účinnosti dnem 1. června 1977 a jsou uveřejněny pod poř. č. 13 ve Věstníku Českého svazu výrobních družstev č. 5/1977;

6. podle § 85 odst. 3 a § 95 zákoníku práce, v dohodě s ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky směrnice Českého svazu výrobních družstev ze dne 4. 7. 1976, kterými se mění a doplňují směrnice ze dne 14. 12. 1979 o určování pracovní doby jízdních pracovníků silniční dopravy ve výrobních družstvech,

Tyto směrnice nabyly účinnosti dnem 1. srpna 1978 a jsou uveřejněny pod poř. č. 24 ve Věstníku Českého svazu výrobních družstev č. 8/1978;

7. podle § 85 odst. 3 a § 95 zákoníku práce, v dohodě s ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky a v dohodě s českým výborem Odborového svazu pracovníků místního hospodářství směrnice Českého svazu výrobních družstev ze dne 4. 7. 1978, kterými se mění a doplňují směrnice ze dne 14. 12. 1976 o určování pracovní doby jízdních pracovníků silniční dopravy v podnicích řízených Českým svazem výrobních družstev.

Tyto směrnice nabyly účinnosti dnem 1. srpna 1978 a jsou uveřejněny pod poř. č. 25 ve Věstníku Českého svazu výrobních družstev č. 8/1978;

8. podle § 12 odst. 3 zákona č. 121/1975 Sb., o sociálním zabezpečení, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a s ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky směrnice Českého svazu výrobních družstev, kterými se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených do I. a II. pracovní kategorie pro účely důchodového zabezpečení.

Tyto směrnice nabyly účinnosti dnem 1. ledna 1979 a jsou uveřejněny pod poř. č. 34 ve Věstníku Českého svazu výrobních družstev č. 10/1978.

Současně byly zrušeny

a) směrnice Ústředního svazu výrobních družstev, uveřejněné pod poř. č. 58 ve Věstníku ÚSVD č. 16/1964 (reg. v částce 30/1966 Sb.), ve znění předpisů je pozměňujících a doplňujících, a resortní seznam zaměstnání zařazených do II. pracovní kategorie jím vydaný,

b) směrnice Českého svazu výrobních družstev, uveřejněné pod poř. č. 67 ve Věstníku ČSVD č. 21/1976, a resortní seznam zaměstnání zařazených do I. pracovní kategorie jím vydaný;

10. podle § 85 odst. 1 a 2 a § 98 odst. 1 zákoníku práce, v dohodě s ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky a v dohodě s českým výborem Odborového svazu pracovníků místního hospodářství směrnice Českého svazu výrobních družstev ze dne 6. 5. 1980, kterými se mění a doplňují směrnice č. 13 ze dne 10. 5. 1977 k provedení některých ustanovení zákoníku práce v podnicích řízených Českým svazem výrobních družstev.

Tyto směrnice nabyly účinnosti dnem 1. července 1980 a jsou uveřejněny pod poř. č. 18 ve Věstníku Českého svazu výrobních družstev č. 6/1980;

11. podle § 12 odst. 3 zákona č. 121/1975 Sb., o sociálním zabezpečení, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a s ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky směrnice Českého svazu výrobních družstev ze dne 5. 8. 1980, kterými se mění a doplňuje resortní seznam zaměstnání zařazených do I. a II. pracovní kategorie pro účely důchodového zabezpečení.

Tyto směrnice nabyly účinnosti dnem 1. října 1980 a jsou uveřejněny pod poř. č. 26 ve Věstníku Českého svazu výrobních družstev č. 9/1980;

12. podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a s ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky směrnice Českého svazu výrobních družstev ze dne 5. 8. 1980, kterými se mění a doplňují směrnice ze dne 1. 10. 1974 č. 40 o odměňování dělníků ve výrobních družstvech v platném znění.

Tyto směrnice nabyly účinnosti dnem 1. listopadu 1980 a jsou uveřejněny pod poř. č. 28 ve Věstníku Českého svazu výrobních družstev č. 10/1980;

13. podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, s ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky a s českým výborem Odborového svazu pracovníků místního hospodářství směrnice Českého svazu výrobních družstev ze dne 6. 5. 1980, o odměňování odborných a administrativních pracovníků Českého svazu výrobních družstev, krajských (městského) výboru Českého svazu výrobních družstev a pracovníků Správy nemocenského pojištění členů výrobních družstev.

Tyto směrnice nabyly účinnosti dnem 1. listopadu 1980 a jsou uveřejněny pod poř. č. 29 ve Věstníku Českého svazu výrobních družstev č. 10/1980.

Do všech těchto předpisů je možno nahlédnout na Českém svazu výrobních družstev v Praze 1, Jindřišská 2, na krajských výborech Českého svazu výrobních družstev (Městském výboru ČSVD v Praze) a ve výrobních družstvech se sídlem na území České socialistické republiky.

Přesunout nahoru