Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o11/c17/1981 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 17/1981
Platnost od 31.07.1981
Účinnost od 01.01.1981
Zrušeno k 15.06.1995 (89/1995 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Federální statistický úřad

1. vydal podle § 35 odst. 2 zákona č. 21/1971 Sb., o jednotné soustavě sociálně ekonomických informací, v součinnosti s Českým statistickým úřadem a se Slovenským statistickým úřadem pokyny pro postup při podávání návrhů na resortní statistická zjišťování a na vytváření dílčích systémů statistických zjišťování (čj. 1454/81-03 ze dne 27. 5. 1981). Pokyny obsahují podrobný postup orgánů při podávání návrhů na statistická zjišťování, která neprovádějí orgány státní statistiky a na dílčí systémy statistických zjišťování.

Zrušují se pokyny Federálního statistického úřadu pro postup při podávání návrhů na resortní statistická zjišťování a na vytváření dílčích systémů statistických zjišťování ze dne 26. října 1972, čj. 17 688/72, oznámeno ve Sbírce zákonů částka 32/1972.

Pokyny nabyly účinnosti dnem 1. července 1981 a byly publikovány ve Zpravodaji ústředních statistických orgánů pod poř. č. 11 v částce 5-6/1981. Je možno do něj nahlédnout u všech orgánů státní statistiky.

Přesunout nahoru