Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o9/c16/1981 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 16/1981
Platnost od 17.07.1981
Účinnost od 17.07.1981
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo financí České socialistické republiky

vydalo podle § 9 odst. 2 zákona České národní rady č. 60/1971 Sb., o pravidlech státního rozpočtu České socialistické republiky a o hospodaření s rozpočtovými prostředky, pod čj. 365 5914/81 dne 16. dubna 1981 směrnice o převodech vybraných objektů občanské vybavenosti, financovaných z účelové státní subvence národními výbory na jiné uživatele.

Tímto předpisem se zrušují směrnice ministerstva financí České socialistické republiky ze dne 29. prosince 1970, o předávání vybraných objektů občanské vybavenosti, financovaných z účelové státní subvence národními výbory jiným uživatelům, které byly publikovány v Ústředním věstníku ČSR č. 3 z roku 1971 a registrovány v částce 46 Sbírky zákonů z roku 1970. Předpis upravuje některé důsledky vyplývající z toho, že vláda České socialistické republiky usnesením č. 376 ze dne 10. prosince 1980 stanovila, že převody objektů občanské vybavenosti, financované z účelové státní subvence poskytované na komunální bytovou výstavbu a technickou a občanskou vybavenost národních výborů, na státní a družstevní organizace obchodu a služeb budou prováděny bezplatně.

Předpis bude uveřejněn ve Finančním zpravodaji č. 6 z roku 1981 a lze do něj nahlédnout na ministerstvu financí ČSR. Předpis nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Přesunout nahoru