Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o10/c15/1981 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 15/1981
Platnost od 08.07.1981
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky

po dohode so zúčastnenými orgánmi štátnej správy podľa § 10 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 1/1955 Zb. SNR o štátnej ochrane prírody vydalo úpravu z 29. 8. 1980 č. 5884/1980-32 o vyhlásení štátnej prírodnej rezervácie „Oľchov“. Jej účelom je ochrana zvyškov prirodzených porastov slatinného jelšového lesa na dolnom toku Ondavy.

Úprava, ktorá obsahuje podmienky ochrany štátnej prírodnej rezervácie, spolu s mapou je uložená na Ministerstve kultúry SSR, na Slovenskom ústave pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody v Bratislave, na Krajskom stredisku štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody v Prešove, na Okresnom národnom výbore v Michalovciach. Na uvedených orgánoch možno do úpravy nazrieť.

Přesunout nahoru