Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o4/c13/1981 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 13/1981
Platnost od 15.06.1981
Zrušeno k 17.01.1983 (o2/c13/1983 Sb.)
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Federální ministerstvo práce a sociálních věcí

vydalo podle § 43 odst. 1 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě se Státní plánovací komisí, federálním ministerstvem financí, ministerstvem práce a sociálních věcí ČSR, ministerstvem práce a sociálních věcí SSR, Státní bankou československou a Ústřední radou odborů směrnice ze dne 13. února 1981 čj. 31-21/81-7700 o postupu při usměrňování mzdových prostředků.

Směrnice zabezpečují jednotné uplatňování některých ustanovení části druhé vyhlášky č. 143/1980 Sb., o usměrňování mzdových prostředků a odměňování práce, v rozsahu platnosti této vyhlášky. Upravuje se postup organizací a nadřízených orgánů při usměrňování mzdových prostředků v období sedmého pětiletého plánu rozvoje národního hospodářství.

Směrnice nabyly účinnosti dnem 13. února 1981.

Směrnice byly zaslány všem federálním ústředním orgánům, ústředním orgánům republik a krajským národním výborům, u nichž lze do směrnice nahlédnout.

Federální ministerstvo práce a sociálních věcí vydalo podle § 43 odst. 1 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, směrnice ze dne 31. prosince 1981 čj. 31-1958/81-7700, kterými se mění a doplňují směrnice ze dne 13. února 1981 čj. 31-21/81-7700 o postupu při usměrňování mzdových prostředků. Směrnicemi se novelizují některá ustanovení dosavadních předpisů v souladu s opatřeními přijatými vládou ČSSR pro rok 1982 a další léta. Směrnice nabyly účinnosti dnem 1. ledna 1982. Byly rozeslány všem federálním ústředním orgánům, ústředním orgánům republik a krajským národním výborům, u nichž lze do nich nahlédnout.

Přesunout nahoru