Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o5/c10/1981 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 10/1981
Platnost od 30.04.1981
Účinnost od 01.01.1981
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Federální ministerstvo paliv a energetiky

vydalo podle § 12 odst. 3 zákona č. 121/1975 Sb., o sociálním zabezpečení, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a ústředním výborem Odborového svazu pracovníků hornictví a energetiky výnos č. 2 ze dne 29. prosince 1980 o změně a doplnění výnosu č. 6/1978, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie (oznámený v částce 4/1979 Sbírky zákonů).

V příloze tohoto výnosu se mění a doplňuje okruh zaměstnání zařazených do I. a II pracovní kategorie.

Výnos nabyl účinnosti dnem 1. ledna 1981. Doba výkonu zaměstnání uvedených v příloze tohoto výnosu se hodnotí pro účely důchodového zabezpečení jako doba zaměstnání v I . popřípadě II. pracovní kategorii od počátku jejich prokázaného výkonu.

Výnos je registrován ve Zpravodaji federálního ministerstva paliv a energetiky č. 3-4/1980 a lze do něj nahlédnout na federálním ministerstvu paliv a energetiky, v organizacích přímo řízených ministerstvem a na všech generálních ředitelstvích a organizačních jednotkách koncernů resortu paliv a energetiky.

Přesunout nahoru