Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o1/c1/1981 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 1/1981
Platnost od 23.01.1981
Účinnost od 23.01.1981
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OBECNĚ ZÁVAZNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Federální ministerstvo financí spolu s ministerstvem financí České socialistické republiky a ministerstvem financí Slovenské socialistické republiky

vydalo podle § 9 odst. 3 a 4 zákona č. 134/1970 Sb., o pravidlech státního rozpočtu československé federace a o zásadách hospodaření s rozpočtovými prostředky státních rozpočtů federace a republik, a podle § 19 odst. 1 písm. f) zákona č. 145/1970 Sb., o národohospodářském plánování (ministerstvo financí České socialistické republiky též podle § 7 zákona ČNR č. 60/1971 Sb. a ministerstvo financí Slovenské socialistické republiky podle § 8 odst. 2 zákona SNR č. 32/1971 Sb.) a spolu se Státní plánovací komisí Metodické pokyny pro vypracování ročních finančních plánů a rozpočtů na jednotlivá léta 7. pětiletého plánu (čj. FMF III/21 020/1980, MF ČSR II/22 600/1980 a MF SSR 1/1350/1980 z 31. října 1980).

Pokyny upravují způsob vypracování definitivních finančních plánů a rozpočtů počínaje rokem 1981 a návrhů ročních finančních plánů a rozpočtů počínaje rokem 1982. Platí pro federální ústřední orgány a ústřední orgány republik vč. KNV, pro výrobní hospodářské jednotky, popř. podniky.

Pokyny byly rozeslány na všechny federální ústřední orgány i ústřední orgány republik. Kromě toho vyjdou tiskem n. p. SEVT Praha.

Lze do nich nahlédnout na federálním ministerstvu financí a na ministerstvech financí ČSR a SSR.

Federální ministerstvo financí spolu s ministerstvy financí České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky a Státní plánovací komisí vydalo změny a doplňky metodických pokynů pro vypracování ročních finančních plánů a rozpočtů na rok 1983 (čj. FMF III/7030/1982, MF ČSR 11/8650/1982, MF SSR 1/570/1982, SPK 60 894/1982 ze dne 14. června 1982), které upravují, popř. doplňují „Metodické pokyny pro vypracování ročních finančních plánů a rozpočtů na jednotlivá léta 7. pětiletého plánu“ (čj. FMF III/21 020/1980, MF ČSR II/22 600/1980, MF SSR 1/1350/1980 a SPK 71 580/1980) ze dne 31. října 1980, registrované v částce 1/1981 Sbírky zákonů. Změny a doplňky upravují způsob vypracování a předkládání návrhů finančních plánů a rozpočtů na rok 1983. Platí pro federální ústřední orgány a ústřední orgány republik vč. KNV, výrobní hospodářské jednotky, popř. podniky.
Změny a doplňky byly rozeslány na všechny federální ústřední orgány i ústřední orgány republik vč. KNV. Lze do nich nahlédnout na federálním ministerstvu financí a na ministerstvech financí ČSR a SSR.

Federální ministerstvo financí spolu s ministerstvy financí České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky a Státní plánovací komisí vydalo Změny a doplňky metodických pokynů pro vypracování ročních finančních plánů a rozpočtů na léta 1984 a 1985 (čj. FMF II/2750/83, MF ČSR 11/3550/1983, MF SSR 1/350/1983, SPK 50 398/1983 ze dne 28. února 1983), které upravují a doplňují „Metodické pokyny pro vypracování ročních finančních plánů a rozpočtů na jednotlivá léta 7. pětiletého plánu“ (čj. FMF III/21 020/1980, MF ČSR 11/22 600/1980, MF SSR 1/1350/1980 a SPK 71 580/1980 ze dne 31. října 1980), registrované v částce 1/1981 Sbírky zákonů. Změny a doplňky upravují způsob vypracování a předkládání návrhů finančních plánů a rozpočtů na léta 1984 a 1985. Platí pro federální ústřední orgány a ústřední orgány republik, vč. KNV, výrobní hospodářské jednotky, popř. podniky. Změny a doplňky byly rozeslány na všechny federální ústřední orgány a ústřední orgány republik, vč. KNV. Kromě toho vyjdou tiskem n. p. SEVT, Praha. Lze do nich nahlédnout na federálním ministerstvu financí a na ministerstvech financí ČSR a SSR.

Přesunout nahoru