Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 94/1981 Sb.Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška č. 36/1972 Sb., o místním poplatku ze psů, ve znění vyhlášky č. 180/1975 Sb.

Částka 26/1981
Platnost od 02.10.1981
Účinnost od 01.01.1982
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

94

VYHLÁŠKA

Ministerstva financí České socialistické republiky

ze dne 18. září 1981,

kterou se mění vyhláška č. 36/1972 Sb., o místním poplatku ze psů, ve znění vyhlášky č. 180/1975 Sb.

Ministerstvo financí České socialistické republiky stanoví podle § 2 odst. 1 zákona č. 82/1952 Sb., o místních poplatcích:


Čl. I

Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky č. 36/1972 Sb., o místním poplatku ze psů, ve znění vyhlášky č. 180/1975 Sb., se mění takto:

1. V § 4 se vypouští odstavec 2.

2. § 6 odstavec 1 zní:

"(1) Poplatník je povinen podat přiznání k poplatku do 15 dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti ze všech psů v domácnosti chovaných. U psů od poplatku osvobozených prokáže jejich držitel do 15. února každého roku, že důvod osvobození trvá. Přiznání se podává u národního výboru na předepsaném tiskopise.".

3. § 6 odstavec 3 zní:

"(3) V obcích s počtem obyvatel do 6000 nepodává vlastník (správce) domu hlášení podle odstavce 2 za podmínky, že evidence psů bude zajištěna poprvé přiznáním při vzniku poplatkové povinnosti a v dalších letech soupisem provedeným současně se soupisem hospodářského zvířectva k 1. lednu běžného roku. Ohlášení psa do soupisu v druhém roce a dalších letech nahrazuje v těchto obcích hlášení podle odstavce 2.".


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1982.


Ministr: Ing. Tlapák v. r.

Přesunout nahoru