Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 91/1981 Sb.Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky, kterou se vydávají základní podmínky dodávky zeleniny a ovoce mezi organizacemi vnitřního obchodu a pro průmyslové zpracování

Částka 24/1981
Platnost od 16.09.1981
Účinnost od 01.01.1982
Zrušeno k 01.01.1992 (513/1991 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

91

VYHLÁŠKA

Státní arbitráže Československé socialistické republiky

ze dne 3. září 1981,

kterou se vydávají základní podmínky dodávky zeleniny a ovoce mezi organizacemi vnitřního obchodu

Státní arbitráž Československé socialistické republiky po projednání se zúčastněnými ministerstvy a ostatními ústředními orgány podle § 392 odst. 1 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., ve znění vyhlášeném pod č. 37/1971 Sb. a doplněném zákonem č. 144/1975 Sb. (dále jen "zákon") stanoví:


ČÁST PRVNÍ

Obecná ustanovení

§ 1

Předmět a rozsah úpravy

(1) Tato vyhláška upravuje hospodářské závazky při přípravě dodávek a při dodávkách zeleniny a ovoce

a) mezi organizacemi obchodu zeleninou a ovocem (státními i družstevními),

(2) Vyhláška se nevztahuje na dodávky zeleniny a ovoce organizací obchodu zeleninou a ovocem organizacím zabezpečujícím prodej v obchodě a spotřebitelským organizacím. 1)

Společné podmínkyzrušeno

§ 2 – § 5zrušeno

§ 6

Reklamace

(k § 135, 136, 197 a 198 zákona)

Není-li stanovena jiná záruční doba, je odběratel povinen písemně vady jakosti reklamovat u dodavatele nejpozději do 15ti dnů od splnění dodávky, jinak práva z odpovědnosti za vady zanikají; odběratel reklamuje na základě odborného posudku (§ 12), nedojde-li k dohodě o stavu dodávky.

§ 7, § 8zrušeno

ČÁST DRUHÁzrušeno

§ 9 – § 12zrušeno

ČÁST TŘETÍzrušeno

§ 13 – § 17zrušeno


ČÁST ČTVRTÁ

Závěrečná ustanovení

§ 18

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se vyhláška ministerstva vnitřního obchodu č. 139/1964 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky zeleniny a ovoce mezi podniky státního obchodu Zelenina a pro průmyslové zpracování.

§ 19

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1982.


Hlavní arbitr Československé socialistické republiky: Vaněk v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 1 vyhlášky Státní arbitráže Československé socialistické republiky č. 38/1980 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky výrobků dodávaných organizacemi vnitřního obchodu.

Přesunout nahoru