Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 90/1981 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o změně Úmluvy mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Rumunské socialistické republiky o vzájemném zřízení domů kultury

Částka 23/1981
Platnost od 04.09.1981
Účinnost od 04.05.1981
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

90

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 21. července 1981

o změně Úmluvy mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Rumunské socialistické republiky o vzájemném zřízení domů kultury


Výměnou nót ze dne 4. května 1981 mezi velvyslanectvím Československé socialistické republiky v Rumunské socialistické republice a ministerstvem zahraničních věcí Rumunské socialistické republiky bylo sjednáno Ujednání mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Rumunské socialistické republiky o změně článků 2, 8, 9 a 14 Úmluvy mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Rumunské socialistické republiky o vzájemném zřízení domů kultury, podepsané v Praze dne 26. března 1971. Ujednání vstoupilo v platnost dnem výměny nót.


Znění obou nót se vyhlašuje současně.

Tímto se doplňuje vyhláška ministra zahraničních věcí č. 84/1971 Sb.


První náměstek: Ing. Knížka v. r.


Ministerstvo zahraničních věcí Rumunské socialistické republiky vyjadřuje úctu velvyslanectví Československé socialistické republiky v Bukurešti a na základě zplnomocnění vlády Rumunské socialistické republiky má čest navrhnout změnu Úmluvy mezi vládou Rumunské socialistické republiky a vládou Československé socialistické republiky o vzájemném zřízení domů kultury ze dne 26. března 1971 takto:

1. Vypustit z odstavce 1 článku 2 Úmluvy slova „a prodejem kulturních statků“.

2. Vypustit z článku 8 Úmluvy odstavec 3 tohoto znění: „Prodejní činnost domů kultury podléhá právním předpisům přijímajícího státu a jeho orgány mají právo ji kontrolovat.“.

3. Vypustit z článku 9 Úmluvy bod c) tohoto znění: „činnost prodejní kulturního zboží.“.

4. Vypustit z článku 14 Úmluvy slova „nebo obchodních“.

Ministerstvo zahraničních věcí Rumunské socialistické republiky navrhuje, aby tato nóta spolu s nótou velvyslanectví Československé socialistické republiky v Bukurešti, jež by byla odpovědí na tento návrh, tvořily ujednání mezi vládou Rumunské socialistické republiky a vládou Československé socialistické republiky o změně článků 2, 8, 9 a 14 Úmluvy mezi vládou Rumunské socialistické republiky a vládou Československé socialistické republiky o vzájemném zřízení domů kultury ze dne 26. března 1971, které vstoupí v platnost dnem výměny těchto nót.

Ministerstvo zahraničních věcí Rumunské socialistické republiky potvrzuje dohodu obou stran o tom, že prostřednictvím organizací zahraničního obchodu budou mimo rámec činnosti kulturních domů podporovat prodej kulturního zboží druhého státu.

Ministerstvo zahraničních věcí Rumunské socialistické republiky používá této příležitosti, aby znovu ujistilo velvyslanectví Československé socialistické republiky v Bukurešti svojí hlubokou úctou.

V Bukurešti dne 4. května 1981.

Velvyslanectví Československé socialistické republiky

Bukurešť

Velvyslanectví Československé socialistické republiky vyjadřuje úctu ministerstvu zahraničních věcí Rumunské socialistické republiky a má čest oznámit souhlas vlády Československé socialistické republiky s návrhy vlády Rumunské socialistické republiky na změnu Úmluvy mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Rumunské socialistické republiky o vzájemném zřízení domů kultury ze dne 26. března 1971 takto:

1. Vypustit z odstavce 1 článku 2 Úmluvy slova „a prodejem kulturních statků“.

2. Vypustit z článku 8 Úmluvy odstavec 3 tohoto znění: „Prodejní činnost domů kultury podléhá právním předpisům přijímajícího státu a jeho orgány mají právo ji kontrolovat.“.

3. Vypustit z článku 9 Úmluvy bod c) tohoto znění: „činnost prodejní kulturního zboží.“.

4. Vypustit z článku 14 Úmluvy slova „nebo obchodních“.

Velvyslanectví Československé socialistické republiky sděluje souhlas vlády Československé socialistické republiky s tím, aby tato jeho nóta spolu s nótou ministerstva zahraničních věcí Rumunské socialistické republiky ze dne 4. května 1981 tvořily ujednání mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Rumunské socialistické republiky o změně článků 2, 8, 9 a 14 Úmluvy mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Rumunské socialistické republiky o vzájemném zřízení domů kultury ze dne 26. března 1971, které vstoupí v platnost dnem výměny těchto nót.

Velvyslanectví Československé socialistické republiky potvrzuje dohodu obou stran o tom, že prostřednictvím organizací zahraničního obchodu budou mimo rámec činnosti kulturních domů podporovat prodej kulturního zboží druhého státu.

Velvyslanectví Československé socialistické republiky používá této příležitosti, aby znovu ujistilo ministerstvo zahraničních věcí Rumunské socialistické republiky o své nejhlubší úctě.

V Bukurešti dne 4. května 1981.

Ministerstvo zahraničních věcí Rumunské socialistické republiky

Bukurešť

Přesunout nahoru