Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 47/1981 Sb.Nařízení vlády Československé socialistické republiky o úpravě osobních požitků poskytovaných československým státem duchovním církví a náboženských společností

Částka 10/1981
Platnost od 30.04.1981
Účinnost od 01.05.1981
Zrušeno k 01.01.1991 (578/1990 Sb.)
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

47

NAŘÍZENÍ VLÁDY

Československé socialistické republiky

ze dne 28. dubna 1981

o úpravě osobních požitků poskytovaných československým státem duchovním církví a náboženských společností

Vláda Československé socialistické republiky nařizuje podle § 3 odst. 2 zákona č. 218/1949 Sb., o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností státem:


§ 1

(1) Základní plat duchovních církví a náboženských společností, kteří působí se státním souhlasem v duchovní správě, v církevní administrativě nebo v ústavech pro výchovu duchovních, činí měsíčně při započitatelné době duchovenské činnosti (služební době) 1)

kratší než tři roky    1 000 Kčs
od dovršených tří do šesti roků    1 060 Kčs
od dovršených šesti do devíti roků    1 120 Kčs
od dovršených devíti do dvanácti roků    1 180 Kčs
od dovršených dvanácti do patnácti roků    1 240 Kčs
od dovršených patnácti do osmnácti roků    1 300 Kčs
od dovršených osmnácti do dvaceti jednoho roku    1 350 Kčs
od dovršených dvaceti jedna do dvaceti čtyř roků    1 400 Kčs
od dovršených dvaceti čtyř do dvaceti sedmi roků    1 450 Kčs
od dovršených dvaceti sedmi do třiceti roků    1 500 Kčs
od dovršených třiceti do třiceti tří roků    1 540 Kčs
od dovršených třiceti tří do třiceti šesti roků     1 580 Kčs
delší než třicet šest roků    1 620 Kčs

(2) Vyšší základní plat náleží duchovním, počínaje měsícem, ve kterém jim uplynula doba dalších tří roků započitatelné duchovenské činnosti.

§ 2

Hodnostní přídavek duchovních může činit nejvýše v I. stupnici 700 Kčs, ve II. stupnici 840 Kčs, ve III. stupnici 1 020 Kčs a ve IV. stupnici 1 100 Kčs měsíčně.

§ 3

(1) Odměna za vyšší výkon duchovních může činit v jednotlivých případech nejvýše 600 Kčs měsíčně.

(2) Úhrnná částka těchto odměn v rámci okresu a kraje může dosáhnout nejvýše 15 procent celkového nákladu na základní platy a hodnostní přídavky duchovních.


§ 4

Zrušují se:

1. ustanovení § 9 odst. 1, § 11 odst. 2 a § 12 odst. 1 vládního nařízení č. 219/1949 Sb., o hospodářském zabezpečení církve římskokatolické státem,

2. ustanovení § 9 odst. 1, § 11 odst. 2 a § 12 odst. 1 vládního nařízení č. 220/1949 Sb., o hospodářském zabezpečení církve československé státem,

3. ustanovení § 9 odst. 1, § 11 odst. 2 a § 12 odst. 1 vládního nařízení č. 221/1949 Sb., o hospodářském zabezpečení evangelických církví státem,

4. ustanovení § 9 odst. 1, § 11 odst. 2 a § 12 odst. 1 vládního nařízení č. 222/1949 Sb., o hospodářském zabezpečení církve pravoslavné státem,

5. ustanovení § 9 odst. 1, § 11 odst. 2 a § 12 odst. 1 vládního nařízení č. 223/1949 Sb., o hospodářském zabezpečení náboženských společností státem.


§ 5

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. května 1981.


Dr. Štrougal v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 9 odst. 2 vládních nařízení č. 219/1949 Sb. až č. 223/1949 Sb.

Přesunout nahoru