Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 126/1981 Sb.Zákon České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1982

Částka 34/1981
Platnost od 29.12.1981
Účinnost od 01.01.1982
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

126

ZÁKON

České národní rady

ze dne 17. prosince 1981

o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1982

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


§ 1

(1) Celkové příjmy státního rozpočtu České socialistické republiky (dále jen "státní rozpočet republiky") se stanoví částkou 134 414 400 000 Kčs,
celkové výdaje státního rozpočtu republiky se stanoví částkou 134 414 400 000 Kčs
(příloha č. 1).
(2)Ve státním rozpočtu republiky jsou obsaženy
a)dotace ze státního rozpočtu federace do státního rozpočtu republiky ve výši 67 453 600 000 Kčs,
b)finanční vztahy k rozpočtům národních výborů, a to:
neúčelové dotace ve výši 20 738 800 000 Kčs,
účelové subvence ve výši 18 575 000 000 Kčs
(příloha č. 2).

§ 2

Vláda České socialistické republiky nebo na základě jejího zmocnění ministr financí zajistí vyjádření finančních údajů státního rozpočtu republiky stanovených tímto zákonem v cenách platných k 1. lednu 1982.

§ 3

Vláda České socialistické republiky nebo na základě jejího zmocnění ministr financí může, pokud tím nebude dotčena vyrovnanost státního rozpočtu republiky, promítnout do státního rozpočtu republiky zejména změny státního plánu rozvoje národního hospodářství České socialistické republiky, organizační a cenové změny, změny v souvislosti s úpravami ekonomických nástrojů v zahraničním obchodě a v zemědělství a úpravu neúčelových dotací a účelových subvencí národních výborů, jestliže se změní podmínky, za nichž byly neúčelové dotace a účelové subvence stanoveny.


§ 4

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1982.


Kempný v. r.

Korčák v. r.


Příloha č. 1

Celkový přehled státního rozpočtu České socialistické republiky

Příjmy Kčs
(v tisících)
Příjmy ze socialistického hospodářství 35 931 132
v tom: z hospodářství 30 831 424
z vědy a techniky 161 110
z peněžních a technických služeb 3 525 548
ze společenských služeb a činností 1 176 050
z obrany a bezpečnosti 237 000
Daně od obyvatelstva a poplatky 30 051 000
Ostatní příjmy 978 668
Dotace ze státního rozpočtu federace 67 453 600
Úhrn 134 414 400
VýdajeKčs
(v tisících)
Výdaje ústředně řízených organizací 95 100 600
na: hospodářství 30 212 038
vědu a techniku 2 022 710
peněžní a technické služby 2 103 035
společenské služby a činnosti pro obyvatelstvo 55 659 100
obranu a bezpečnost 3 630 200
správu 1 473 517
Neúčelová dotace do rozpočtů národních výborů 20 738 800
Účelové subvence do rozpočtů národních výborů 18 575 000
Úhrn134 414 400

Příloha č. 2

Neúčelové dotace a účelové subvence do rozpočtů národních výborů obsažené ve státním rozpočtu České socialistické republiky

Kraj Neúčelové
dotace
(v tis. Kčs)
Účelové
subvence
(v tis. Kčs)
Národní výbor hl. města Prahy 4 242 800 5 776 800
Středočeský 1 779 400 1 218 400
Jihočeský 1 622 000 1 080 500
Západočeský 2 058 500 1 000 200
Severočeský 3 471 800 3 460 700
Východočeský 1 665 600 1 278 400
Jihomoravský 2 091 000 2 331 600
Severomoravský 3 807 700 2 428 400
Úhrn 20 738 800 18 575 000
Přesunout nahoru