Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 123/1981 Sb.Zákon o státním rozpočtu československé federace na rok 1982

Částka 34/1981
Platnost od 29.12.1981
Účinnost od 01.01.1982
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

123

ZÁKON

ze dne 16. prosince 1981

o státním rozpočtu československé federace na rok 1982

Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:


§ 1

(1)Celkové příjmy státního rozpočtu federace se stanoví částkou175 827 987 000 Kčs
celkové výdaje státního rozpočtu federace se stanoví částkou175 827 987 000 Kčs.
Celkový přehled státního rozpočtu československé federace je uveden v příloze.
(2)Z celkových výdajů státního rozpočtu federace činí:
A.Účelové dotace do státních rozpočtů republik
- České socialistické republice36 544 109 000 Kčs
- Slovenské socialistické republice21 399 163 000 Kčs
z toho:
I. dotace na vybrané investiční akce s dosahem pro celou federaci a další rozvoj republik
- České socialistické republice9 103 900 000 Kčs
- Slovenské socialistické republice 5 650 900 000 Kčs
II. dotace na vybrané neinvestiční akce
- České socialistické republice27 440 209 000 Kčs
- Slovenské socialistické republice15 748 263 000 Kčs
v tom:
a)dotace na vybrané úkoly
- České socialistické republice 595 600 000 Kčs
b)dotace na družstevní bytovou výstavbu
- České socialistické republice1 630 000 000 Kčs
- Slovenské socialistické republice1 260 000 000 Kčs
c)dotace na individuální bytovou výstavbu
- České socialistické republice670 000 000 Kčs
- Slovenské socialistické republice430 000 000 Kčs
d)dotace na členské podíly v družstevní stabilizační bytové výstavbě
- České socialistické republice120 000 000 Kčs
- Slovenské socialistické republice130 000 000 Kčs
e)dotace na státní programy technického rozvoje
- České socialistické republice652 084 000 Kčs
- Slovenské socialistické republice291 833 000 Kčs
f)vybrané druhy cenových dotací a intervencí
- České socialistické republice19 079 400 000 Kčs
- Slovenské socialistické republice10 370 400 000 Kčs
g)dotace na ekonomické nástroje v zahraničním obchodě
- České socialistické republice3 799 000 000 Kčs
- Slovenské socialistické republice2 741 400 000 Kčs
h)dotace na potřeby branné povahy včetně výzkumných a vývojových úkolů
- České socialistické republice670 425 000 Kčs
- Slovenské socialistické republice443 630 000 Kčs
i)dotace na odbornou přípravu zahraničních občanů dočasně zaměstnaných v čs. organizacích
- České socialistické republice223 700 000 Kčs
- Slovenské socialistické republice81 000 000 Kčs.
B.Globální dotace
- České socialistické republice30 909 491 000 Kčs
- Slovenské socialistické republice5 712 637 000 Kčs.

§ 2

Vláda Československé socialistické republiky nebo na základě jejího zmocnění ministr financí zajistí vyjádření finančních údajů státního rozpočtu federace stanovených tímto zákonem v cenách platných k 1. lednu 1982; přitom zabezpečí vyrovnanost státního rozpočtu federace a státních rozpočtů republik.

§ 3

Vláda Československé socialistické republiky nebo na základě jejího zmocnění ministr financí může upravit závazné úkoly a limity státního rozpočtu federace, zejména v souladu se změnami státního plánu, změnami cenovými, organizačními, s úpravami ekonomických nástrojů v zahraničním obchodě a v zemědělství a při uvolňování prostředků z vládní rozpočtové rezervy. Těmito opatřeními nesmí být dotčena vyrovnanost státního rozpočtu federace.


§ 4

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1982.


Husák v. r.

Indra v . r.

Štrougal v. r.


Příloha

Celkový přehled státního rozpočtu československé federace

Příjmy(v tisících Kčs)
Příjmy ze socialistického hospodářství175 343 532
z toho:
z hospodářství 162 066 465
z vědy a techniky 145 742
z peněžních a technických služeb9 452 310
ze společenských služeb a činností 1 709 015
z obrany a bezpečnosti 1 970 000
Daně od obyvatelstva a poplatky104 000
Ostatní příjmy380 455
Úhrnem175 827 987.
Výdaje(v tisících Kčs)
Výdaje federálních organizací na
hospodářství33 087 023
vědu a techniku4 095 160
peněžní a technické služby2 235 097
společenské služby a činnosti pro obyvatelstvo1 065 083
obranu a bezpečnost18 942 400
správu1 837 824
Celkem61 262 587.
Dotace ze státního rozpočtu federace do státních rozpočtů republik celkem114 565 400.
Úhrnem175 827 987.
Přesunout nahoru