Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 116/1981 Sb.Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky o přechodné úpravě změny a zrušení hospodářských závazků

Částka 33/1981
Platnost od 22.12.1981
Účinnost od 01.01.1982
Zrušeno k 01.01.1986
Zařazeno v právních oblastech
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Obsah

116

VYHLÁŠKA

Státní arbitráže Československé socialistické republiky

ze dne 10. prosince 1981

o přechodné úpravě změny a zrušení hospodářských závazků

Státní arbitráž Československé socialistické republiky v dohodě se Státní plánovací komisí na základě usnesení vlády Československé socialistické republiky č. 329 z 26. listopadu 1981 o státním plánu rozvoje národního hospodářství Československé socialistické republiky na rok 1982 podle § 395 písm. b) hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., ve znění vyhlášeném pod č. 37/1971 Sb., stanoví:


§ 1

Jestliže se jedna z organizací domáhá změny nebo zrušení závazku, je druhá organizace povinna na změnu nebo zrušení přistoupit též na podkladě úpravy projednaných dodavatelsko-odběratelských vztahů, dohodnuté mezi těmito organizacemi nebo rozhodnuté jejich nadřízenými orgány podle § 8 vyhlášky č. 48/1980 Sb., o hmotném bilancování a projednávání dodavatelsko-odběratelských vztahů v plánovacím procesu.


§ 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1982 a platí do 31. prosince 1985.


Hlavní arbitr Československé socialistické republiky: Vaněk v. r.

Přesunout nahoru