Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o2/c9/1980 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 9/1980
Platnost od 04.04.1980
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Federální ministerstvo zemědělství a výživy a ministerstvo zemědělství a výživy Slovenské socialistické republiky

vydala v dohodě s federálním ministerstvem financí a ministerstvem financí Slovenské socialistické republiky podle § 14 odst. 4 zákona č. 122/1975 Sb., o zemědělském družstevnictví, v souladu s § 2 odst. 2 písm. b) nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 136/1975 Sb., kterým se provádějí některá ustanovení zákona č. 122/1975 Sb., o zemědělském družstevnictví, a § 54 odst. 3 písm. b) nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 151/1975 Sb., o finančním hospodaření státních hospodářských a některých dalších socialistických organizací, a k provedení usnesení předsednictva vlády Československé socialistické republiky ze dne 12. července 1979 č. 170 o úpravách soustavy ekonomických nástrojů v zemědělství na ro 1980 a období 7. pětiletky, směrnice ze dne 4. října 1979 čj. FM 041-1137/79 (9566/79-Ek) pro poskytování prémií za přírůstek počtu krav.

Těmito směrnicemi, jež nabyly účinností dnem 1. ledna 1980, se zrušují směrnice federálního ministerstva zemědělství a výživy a ministerstva zemědělství a výživy Slovenské socialistické republiky ze dne 28. prosince 1976 čj. FM 041-1867/76 (14 087/76-Ek) pro poskytování prémií za přírůstek počtu krav.

Směrnice budou uveřejněny ve Věstníku ministerstva zemědělství a výživy Slovenské socialistické republiky. Lze do nich nahlédnout na federálním ministerstvu zemědělství a výživy, na ministerstvu zemědělství a výživy Slovenské socialistické republiky a u orgánů státního hospodářského řízení zemědělství (okresních a krajských zemědělských správ) ve Slovenské socialistické republice.

Přesunout nahoru