Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o1/c9/1980 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 9/1980
Platnost od 04.04.1980
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OBECNĚ ZÁVAZNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Federální ministerstvo zemědělství a výživy, ministerstvo zemědělství a výživy České socialistické republiky a ministerstvo zemědělství a výživy Slovenské socialistické republiky

vydala podle § 14 odst. 4 zákona č. 122/1975 Sb., o zemědělském družstevnictví, v souladu s § 2 odst. 2 nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 138/1975 Sb., kterým se provádějí některá ustanovení zákona č. 122/1975 Sb., o zemědělském družstevnictví, a § 54 odst. 3 nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 151/1975 Sb., o finančním hospodaření státních hospodářských a některých dalších socialistických organizací, a k provedení usnesení předsednictva vlády Československé socialistické republiky ze dne 12. července 1979 č. 170 o úpravách soustavy ekonomických nástrojů v zemědělství na rok 1980 a období 7. pětiletky

a) v dohodě s federálním ministerstvem financí, ministerstvem financí České socialistické republiky a ministerstvem financí Slovenské socialistické republiky

1. směrnice ze dne 4. října 1979 čj. FM 041-1143/79 (1652/79-222, 9673/79-Ek) pro poskytování diferenciálních příplatků, jimiž se zrušují směrnice federálního ministerstva zemědělství a výživy, ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky a ministerstva zemědělství a výživy Slovenské socialistické republiky ze dne 28. prosince 1976, čj. FM 041-1833/76 (1723/76-232, 14 094/76-Ek) pro poskytování diferenciálních příplatků, jakož i doplňky k těmto směrnicím vydané,

2. směrnice ze dne 4. října 1979 čj. FM 041-1339/79 (1812/79-222, 10 519/79-Ek) pro poskytování stabilizačních dotací, jimiž se zrušují směrnice federálního ministerstva zemědělství a výživy, ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky a ministerstva zemědělství a výživy Slovenské socialistické republiky ze dne 28. prosince 1976 čj. FM 041-1845/76 (1733/76-232, 14 192/76-Ek) pro poskytování stabilizačních dotací,

3. směrnice ze dne 4. října 1979 čj. FM 041-1136/79 (1646/79-222, 9661/79-Ek) pro poskytování kooperačních prémií při nákupu březích jalovic, jimiž se zrušují směrnice federálního ministerstva zemědělství a výživy, ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky a ministerstva zemědělství a výživy Slovenské socialistické republiky ze dne 28. prosince 1976 čj. FM 041-1824/76 (1727/76-232, 14 190/76-Ek) pro poskytování subvencí při nákupu březích jalovic,

4. směrnice ze dne 4. října 1979 čj. FM 041-1133/79 (1643/79-222, 9675/79-Ek) pro poskytování prémií na podporu výkrmu býků do vyšších porážkových hmotností,

5. směrnice ze dne 4. října 1979 čj. FM 041-1135/79 (1645/79-222, 9659/79-Ek) pro poskytování prémií za telata odchovaná ve velkokapacitních odchovnách, jimiž se zrušují směrnice federálního ministerstva zemědělství a výživy, ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky a ministerstva zemědělství a výživy Slovenské socialistické republiky ze dne 28. prosince 1976 čj. FM 041-1822/76 (1729/76-232, 14 089/76-Ek) pro poskytování prémií za telata odchovaná ve velkokapacitních odchovnách,

6. směrnice ze dne 4. října 1979 čj. FM 041-1139/79 (1648/79-222, 9662/79-Ek) pro poskytování prémií za zvýšení počtu odchovaných selat, jimiž se zrušují směrnice federálního ministerstva zemědělství a výživy, ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky a ministerstva zemědělství a výživy Slovenské socialistické republiky ze dne 28. prosince 1976 čj. FM 041-1826/76 (1726/76-232, 14 090/76-Ek) pro poskytování prémií za zvýšení počtu odchovaných selat,

7. směrnice ze dne 4. října 1979 čj. FM 041-1142/79 (1651/79-222, 9672/79-Ek) pro poskytování prémií ke stabilizaci chovu koní, jimiž se zrušují směrnice federálního ministerstva zemědělství a výživy, ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky a ministerstva zemědělství a výživy Slovenské socialistické republiky ze dne 28. prosince 1976 čj. FM 041-1823/76 (1728/76-232, 14 093/76-Ek) pro poskytování prémii ke stabilizaci chovu koní,

8. směrnice ze dne 4. října 1979 čj. FM 041-1140/79 (1649/79-222, 9663/79-Ek) pro poskytování prémií za přírůstek počtu ovcí-bahnic, jimiž se zrušují směrnice federálního ministerstva zemědělství a výživy, ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky a ministerstva zemědělství a výživy Slovenské socialistické republiky ze dne 28. prosince 1976 čj. FM 041-1827/76 (1708/76-232, 14 091/76-Ek) pro poskytování prémií za přírůstek počtu ovcí-bahnic,

9. směrnice ze dne 4. října 1979 čj. FM 041-1141/79 (1650/79-222, 9671/79-Ek) pro poskytování prémií za jatečná jehňata z intenzivního a polointenzivního výkrmu dodávaná v mimosezónním období, jimiž se zrušují směrnice federálního ministerstva zemědělství a výživy, ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky a ministerstva zemědělství a výživy Slovenské socialistické republiky ze dne 28. prosince 1976 čj. FM 041-1826/76 (1709/76-232, 14 092/76-Ek) pro poskytování prémií za jatečná jehňata z intenzivního výkrmu dodávaná v mimosezónním období,

10. směrnice ze dne 4. října 1979 čj. FM 041-1145/79 (1133/79-222, 9404/79-Ek) pro poskytotování specializačních prémii za zvýšení výroby a dodávek vybraných druhů koření a jeho osiva, jimiž se zrušují směrnice federálního ministerstva zemědělství a výživy, ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky a ministerstva zemědělství a výživy Slovenské socialistické republiky ze dne 28. prosince 1976 čj. FM 041-1810/76 (1694/76-232, 14 086/76-Ek) pro poskytování specializačních prémií za zvýšení výroby a dodávek kmínu, fenyklu a anýzu (včetně osiv) a majoránky, jakož i doplňky k těmto směrnicím vydané,

11. směrnice ze dne 4. října 1979 čj FM 041-1297/79 (1155/79-32, 10 325/79-Ek) pro poskytování subvencí na rozvoj plemenářství, jimiž se zrušují směrnice ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky ze dne 19. února 1975 čj. 195/75-VIII/1 o financování novošlechtění a plemenářských prací účelovými subvencemi ze státního rozpočtu v roce 1975 a směrnice ministerstva zemědělství a výživy Slovenské socialistické republiky ze dna 24. ledna 1973 čj. 1009/73-Ek o poskytování účelových subvencí na provoz plemenářských podniků,

12. směrnice ze dne 4. října 1979 čj. FM 041-1343/79 (1813/79-222, 10 520/79-Ek) pro poskytování subvencí na ozdravování chovu skotu a prasat, jimiž se zrušují zásady ministerstva zemědělství a výživy ze dne 1. února 1967 čj. 54 064/67-fin. pro poskytování subvencí zemědělským podnikům na ozdravování chovu skotu, jakož i doplňky k těmto zásadám vydané a směrnice ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky ze dne 9. prosince 1969 čj. 1615/69, ze dne 10. srpna 1970 čj. 674/70-III/1, ze dne 3. června 1971 čj. 589/71-III/1 a ze dne 17. června 1972 čj. 438/72-VIII/2 pro poskytování subvencí na ozdravování chovu prasat,

13. směrnice ze dne 4. října 1979 čj. FM 041-1351/79 (1814/79-222, 10 522/79-Ek) pro poskytování subvencí k podpoře agrochemického zkoušení půd, jimiž se zrušují směrnice federálního ministerstva zemědělství a výživy, ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky a ministerstva zemědělství a výživy Slovenské socialistické republiky ze dne 28. prosince 1976 čj. FM 041-1846/76 (266/76-232, 14 194/76-Ek) o poskytování subvencí do provozu na podporu agrochemického zkoušeni půd,

14. směrnice ze dne 4. října 1979 čj. FM 041-1296/79 (1154/79-22, 10 331/79-Ek) pro poskytování subvencí na šlechtění nových odrůd plodin, jimiž se zrušují směrnice ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky ze dne 19. února 1975 čj. 195/75-VIII/1 o financování novošlechtění a plemenářských prací účelovými subvencemi ze státního rozpočtu v roce 1975 a směrnice ministerstva zemědělství a výživy Slovenské socialistické republiky ze dne 24. ledna 1973 čj. 1008/73-Ek o poskytování účelových subvencí šlechtitelským a semenářským podnikům na šlechtění nových odrůd zemědělských plodin,

15. směrnice ze dne 4. října 1979 čj. FM 041-1353/79 (1815/79-222, 10 521/79-Ek) pro poskytování subvencí na ochranu a výživu rostlin, jimiž se zrušují směrnice federálního ministerstva zemědělství a výživy, ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky a ministerstva zemědělství a výživy Slovenské socialistické republiky ze dne 2. září 1977 čj. FM 041-1322/77 (1042/77-23, 9212/77-Ek) o poskytování subvencí do provozu na ochranu a výživu rostlin;

b) v dohodě s Federálním cenovým úřadem, federálním ministerstvem financí, ministerstvem financí České socialistické republiky a ministerstvem financí Slovenské socialistické republiky

16. směrnice ze dne 4. října 1979 čj. FM 041-1147/79 (1619/79-222, 9752/79-Ek) pro poskytování specializačních prémií za zvýšení výroby, dodávek a cukernatosti cukrovky pro technické zpracování, jimiž se zrušují směrnice ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky ze dne 23. března 1978 čj. 7/78-232 a směrnice ministerstva zemědělství a výživy Slovenské socialistické republiky ze dne 17. dubna 1978 čj. 428/1978-Ek pro poskytování specializačních prémií za zvýšení výroby, dodávek a cukernatosti cukrovky pro technické zpracování,

17. směrnice ze dne 4. října 1979 čj. FM 041-1144/79 (1135/79-222, 9402/79-Ek) pro poskytování specializačních prémií za zvýšení výroby a dodávek pozdních konzumních a průmyslových brambor a sadby brambor, jimiž se zrušují směrnice federálního ministerstva zemědělství a výživy, ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky a ministerstva zemědělství a výživy Slovenské socialistické republiky ze dne 28. prosince 1976 čj. FM 041-1811/76 (1695/76-232, 14 085/76-Ek) pro poskytování specializačních prémií za zvýšení výroby a dodávek pozdních konzumních a průmyslových brambor a sadby brambor, jakož i doplňky k těmto směrnicím vydané,

18. směrnice ze dne 4. října 1979 čj. FM 041-1146/79 (1134/79-222, 9403/79-Ek) pro poskytování specializačních prémií za zvýšení výroby a dodávek suchého česneku a sadby česneku, jimiž se zrušují směrnice federálního ministerstva zemědělství a výživy, ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky a ministerstva zemědělství a výživy Slovenské socialistické republiky ze dne 8. března 1978 čj. FM 041-1680/77 (1998/77232, 11 175/77-Ek) pro poskytování specializačních prémií za zvýšení výroby a dodávek suchého česneku a sadby česneku, jakož i doplňky k těmto směrnicím vydané,

19. směrnice ze dne 4. října 1979 čj. FM 041-1134/79 (1644/79-222, 9660/79-Ek) pro poskytování příplatků na podporu rozvoje výroby mléka, jimiž se zrušují směrnice federálního ministerstva zemědělství a výživy, ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky a ministerstva zemědělství a výživy Slovenské socialistické republiky ze dne 28. prosince 1976 čj. FM 041-1821/76 (1740/76-232, 14 088/76-Ek) pro poskytování příplatků na podporu rozvoje výroby mléka,

20. směrnice ze dne 4. října 1979 čj. FM 041-1138/79 (1647/79-222, 9674/79-Ek) pro poskytování subvence a příplatku u krav, jimiž se zkušují směrnice federálního ministerstva zemědělství a výživy, ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky a ministerstva zemědělství a výživy Slovenské socialistické republiky ze dne 29. prosince 1978 čj. FM 041-1523/78 (20-1935/78-222, 13 555/78-Ek) pro poskytování subvence a příplatku u krav,

21. výnos ze dne 4. října 1979 čj. FM 041-1149/79 (1124/79-222, 9405/79-Ek, jímž se zrušují směrnice federálního ministerstva zemědělství a výživy, ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky a ministerstva zemědělství a výživy Slovenské socialistické republiky ze dne 8. března 1978 čj. FM 041-1865/77 (2155/77-232, 13 560/77-Ek) pro poskytování specializačních prémií za zvýšení jakosti sladovnického ječmene,

22. výnos ze dne 4. října 1979 čj. FM 041-1154/79 (1620/79-222, 9753/79-Ek), jímž se zrušují směrnice federálního ministerstva zemědělství a výživy, ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky a ministerstva zemědělství a výživy Slovenské socialistické republiky ze dne 28. prosince 1976 čj. FM 041-1812/76 (1696/76-232, 14 095/76-Ek) pro poskytování prémií za zvýšení výroby a dodávek osiva cukrovky.

Těmito směrnicemi a výnosy se upravují ekonomické nástroje v zemědělství pro rok 1980 a období 7. pětiletky. Směrnice uvedené pod poř. č. 11 a 14 nabývají účinnosti dnem 1. listopadu 1979, pod poř. č. 10, 16, 17 a 18 dnem 1. července 1980; ostatní uvedené směrnice a výnosy nabývají účinnosti dnem 1. ledna 1980.

Směrnice a výnosy budou uveřejněny ve věstnících ministerstev zemědělství a výživy republik. Lze do nich nahlédnout na ministerstvech zemědělství a výživy a u orgánů státního hospodářského řízení zemědělství (okresních a krajských zemědělských správ).

Přesunout nahoru