Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o3/c8/1980 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 8/1980
Platnost od 26.03.1980
Účinnost od 01.01.1980
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky

vydalo

a) podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, a podle § 95 zákoníku práce, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, s ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky a českým výborem Odborového svazu pracovníků dřevoprůmyslu, lesního a vodního hospodářství výnos ze dne 14. 12. 1979 čj. 60 391/1954/OEVH/3/79, kterým se mění a doplňuje výnos ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky ze dne 31. 8. 1973 čj. 21 675/4005/OE/73 (reg. v částce 11/1974 Sb.) o odměňování dělníků v organizacích vodního hospodářství v působnosti ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky a v organizacích vodního hospodářství řízených národními výbory v České socialistické republice.

Výnos nabyl účinnosti dnem 1. ledna 1980, byl rozeslán organizacím, jímž je určen a je uveřejněn ve Věstníku ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky v částce 4/1980 pod poř. č. 7.

b) podle § 12 odst. 3 zákona č. 121/1975 Sb., o sociálním zabezpečení, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky a českým výborem Odborového svazu pracovníků dřevoprůmyslu, lesního a vodního hospodářství výnos ze dne 29. 11. 1979 čj. 18 586/SO/79, kterým se doplňuje výnos ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky ze dne 28. 9. 1978 čj. 59 060/SO/78 o vydání resortního seznamu zaměstnání zařazených do I. a II. pracovní kategorie, ve znění výnosu ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky ze dne 18. 6. 1979 čj. 18 305/SO/79.

Výnos nabyl účinnosti dnem 1. ledna 1980, byl rozeslán organizacím, jímž je určen, a je uveřejněn ve Věstníku ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky v částce 4/1980 pod poř. č. 8.

Do obou výnosů lze nahlédnout na ministerstvu lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky.

Přesunout nahoru