Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o5/c7/1980 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 7/1980
Platnost od 22.03.1980
Účinnost od 22.03.1980
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Federální statistický úřad

vydal podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, a podle § 95 zákoníku práce v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, s Českým statistickým úřadem, Slovenským statistickým úřadem, ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky, ministerstvem práce a sociálních věcí Slovenské socialistické republiky a s ústředním výborem Odborového svazu pracovníků státních orgánů, peněžnictví a zahraničního obchodu výnos (čj. 260/1980 ze dne 30. ledna 1980), kterým se mění a doplňují přílohy výnosu o odměňování technickohospodářských pracovníků v organizacích výpočetní techniky v působnosti statistických úřadů.

Výnosem se mění přílohy č. 1 a 2 výnosu Federálního statistického úřadu čj. 2951/77 ze dne 15. 7. 1977 (výnos byl publikován pod poř. č. 7 ve Zpravodaji ústředních statistických orgánů, částka 9/1977; jeho vydání bylo oznámeno v částce 28/1977 Sbírky zákonů) tak, že v příloze č. 1 se u funkce č. 104 (samostatný operátor VS) v 8. třídě doplňuje poznámka upravující podmínky pro zvýšení tarifního zařízení u této funkce o 1 třídu, v příloze č. 2 se u funkce č. 200 (organizátor provozu VS) vypouští tarifní třída 12 a za funkci č. 229 (samostatný inženýr VS) se doplňuje funkce č. 230 se zařazením do tarifní třídy 12; současně se připojuje pracovní charakteristika této funkce.

Výnos byl uveřejněn pod poř. č. 2 ve Zpravodaji ústředních statistických orgánů, částka 2/1980; nabývá účinnosti dnem, který určí příslušný ústřední orgán.

Do výnosu je možno nahlédnout u všech orgánů státní statistiky.

Přesunout nahoru