Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o2/c7/1980 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 7/1980
Platnost od 22.03.1980
Účinnost od 01.07.1978
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Federální ministerstvo národní obrany

vydalo podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a ústředním výborem Odborového svazu pracovníků Československé lidové armády.

1. výnos ze dne 15. května 1978 čj. 7750-81/5. odd.-1978 o odměňování dělníků v národních podnicích Naše vojsko, nakladatelství a distribuce knih a Vydavatelství Magnet.

Tímto výnosem se zrušují:

a) výnos ministerstva národní obrany ze dne 30. dubna 1968 čj. 1500-81/5. odd.-1968 o úpravě mzdových podmínek dělníků - občanských pracovníků v některých podnicích (organizacích) v působnosti ministerstva národní obrany, reg. v částce 31/1968 Sb.;

b) výnos ministerstva národní obrany ze dne 29. prosince 1968 čj. 4629-81/5. odd.-1968 o úpravě mzdových podmínek řidičů silničních motorových vozidel a závozníků v organizacích v oboru působnosti ministerstva národní obrany, reg. v částce 6/1969 Sb.

Výnos nabyl účinnosti pro národní podnik Naše vojsko, nakladatelství a distribuce knih, dnem 1. července 1978 a pro národní podnik Vydavatelství Magnet dnem 1. října 1978.

Pro dělníky, na které se vztahuje výnos ze dne 28. července 1983 čj. 4600-FS/5-1983, pozbyl platnosti výnos federálního ministerstva národní obrany ze dne 15. května 1978 čj. 7750-81/5-1978 o odměňování dělníků v národních podnicích Naše vojsko - nakladatelství a distribuce knih a Vydavatelství Magnet (reg. v částce 7/1980 Sb.).

2. výnos ze dne 15. května 1978 čj. 7751-81/5. odd.-1978 o odměňování technickohospodářských pracovníků v národních podnicích Naše Vojsko, nakladatelství a distribuce knih a Vydavatelství Magnet.

Tímto výnosem se zrušují:

a) výnos ministra národní obrany ze dne 31. srpna 1967 čj. 17 660-81/5. odd.-1967 o úpravě platových poměrů odborných a administrativních pracovníků v národních podnicích Vydavatelství časopisů MNO a Naše vojsko, nakladatelství a distribuce knih, reg. v částce 7/1968 Sb.;

b) výnos ministerstva národní obrany ze dne 29. listopadu 1968 čj. 4660-81/5. odd.-1968, kterým se mění výnos ministra národní obrany ze dne 31. srpna 1967, o úpravě platových poměrů odborných a administrativních pracovníků v národních podnicích Vydavatelství časopisů MNO a Naše vojsko, nakladatelství a distribuce knih, reg. v částce 6/1969 Sb.;

c) výnos federálního ministerstva národní obrany ze dne 29. prosince 1974 čj. 14 100-81/5. odd. -1974, kterým se mění výnos ministra národní obrany ze dne 20. července 1965 čj. 2301-FS-1965, o úpravě nástupních platů absolventů vysokých, středních odborných, odborných a středních všeobecně vzdělávacích škol pro vstup do pracovního poměru, reg. v částce 26/1975 Sb.

Výnos nabyl účinnosti pro národní podnik Naše vojsko, nakladatelství a distribuce knih, dnem 1. července 1978 a pro národní podnik Vydavatelství Magnet dnem 1. října 1978.

Pro pracovníky na něž se vztahuje výnos ze dne 15. listopadu 1983 čj. 4601-FS/5-1983, pozbyl platnosti výnos federálního ministerstva národní obrany ze dne 15. května 1978 čj. 7751-81/5.odd.-1978 o odměňování technickohospodářských pracovníků v národních podnicích Naše vojsko - nakladatelství a distribuce knih a Vydavatelství Magnet (reg. v částce 7/1980 Sb.).

3. výnos ze dne 15. května 1978 čj. 7752-81/5. odd.-1978 o odměňování obchodně provozních pracovníků v národním podniku Naše vojsko, nakladatelství a distribuce knih ve znění výnosu ze dne 21. prosince 1979 čj. 12 367-81/5. odd.

Tímto výnosem se zrušuje výnos ministerstva národní obrany ze dne 1. dubna 1968 čj. 1190-81/5. odd.-1968 o úpravě platových poměrů pracovníků knižních středisek - občanských pracovníků v nár. podniku Naše vojsko, nakladatelství a distribuce knih, reg. v částce 31/1968 Sb.

Výnos nabyl účinnosti dnem 1. července 1978, změna výnosu dnem 1. ledna 1980.

Pro pracovníky, na něž se vztahuje výnos ze dne 8. prosince 1982 čj. 7072-FS/5-1982, pozbyl platnosti výnos federálního ministerstva národní obrany ze dne 15. května 1978 čj. 7752-81/5. odd.-1978 o odměňování obchodně provozních pracovníků v národním podniku Naše vojsko, nakladatelství a distribuce knih (reg. v částce 7/1980 Sb.).

4. výnos ze dne 18. prosince 1979 čj. 11 850-81/5-1979, kterým se mění a doplňuje výnos federálního ministerstva národní obrany ze dne 25. května 1977 čj. 4501-81/5 1977 o odměňování technickohospodářských pracovníků vojenských lázeňských a rekreačních zařízení, reg. v částce 32/1978 Sb.

Výnos nabyl účinnosti dnem 1. ledna 1980.

Pro pracovníky, na které se vztahuje výnos ze dne 3. května 1982 čj. 1470-FS/5-1981, pozbývá platnosti výnos federálního ministerstva národní obrany ze dne 18. prosince 1979 čj. 11 850-81/5. odd.-1979, kterým se mění a doplňuje výnos ze dne 25. května 1977 čj. 4501-81/5. odd.-1977 o odměňování technickohospodářských pracovníků vojenských lázeňských a rekreačních zařízení, ve znění výnosu ze dne 20. září 1978 čj. 8280-81/5. odd.-1978 (reg. v částce 7/1980 Sb.).

Do výnosů lze nahlédnout na federálním ministerstvu národní obrany.

Přesunout nahoru