Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o9/c6/1980 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 6/1980
Platnost od 14.03.1980
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Národní výbor hlavního města Prahy

vydal dne 28. září 1979 podle § 39 odst. 2 písm. j) zákona č. 69/1967 Sb., o národních výborech, podle č1. 94 Ústavy ČSSR a k provedení § 143 odst. 5 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu vyhlášku č. 5/1979 Sb. NVP, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze.

Vyhláška upravuje základní požadavky na územně technické a urbanistické řešení výstavby, účelové, architektonické a stavebně technické řešení staveb a na tvorbu a ochranu životního prostředí s cílem uplatňovat zásady jednotné Státní technické politiky v hlavním městě Praze.

Vyhláška nabyla účinnosti dnem 1. října 1979.

Vyhláškou byly zrušeny:

— ustanovení § 10 odst. 5, 9, 12, 13 a § 16 odst. 1 vyhlášky č. 9/1965 Sb. NVP, o zřizování, údržbě a ochraně zeleně v hlavním městě Praze, ve znění vyhlášky č. 7/1968 Sb. NVP,

— vyhláška č. 7/1973 Sb. NVP, o povolování výstavby objektů určených k dočasnému užívání na území hlavního města Prahy,

— směrnice č. 8/1969 Sb. NVP, pro provádění stavebních prací v hlavním městě Praze.

Vyhláška je uveřejněna v částce 3/1979 Sbírky nařízení, vyhlášek a instrukcí Národního výboru hlavního města Prahy a ve Zpravodaji federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj a ministerstev výstavby a techniky republik, částka 5-6/1979.

Přesunout nahoru