Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o8/c6/1980 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 6/1980
Platnost od 14.03.1980
Účinnost od 01.01.1980
Zrušeno k 01.07.1982 (o12/c20/1982 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky

vydalo podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, s ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky a s českým výborem Odborového svazu pracovníků dřevoprůmyslu, lesního a vodního hospodářství výnos ze dne 15. 11. 1979 čj. 31 497/2511/OELH/79, kterým se mění a doplňuje výnos ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky ze dne 15. 6. 1973 čj. 21 457/2504/73 (reg. v částce 37/1973 Sb.) o odměňování dělníků v organizacích státních lesů v působnosti ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky.

Výnos nabyl účinnosti dnem 1. ledna 1980, byl rozeslán organizacím, jimž je určen, a je uveřejněn v částce 2/1980 Věstníku ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky pod poř. č. 6.

Do výnosu lze nahlédnout na ministerstvu lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky.

Přesunout nahoru