Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o7/c6/1980 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 6/1980
Platnost od 14.03.1980
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo kultury České socialistické republiky

vydalo v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány státní správy a Západočeským krajským národním výborem v Plzni výnos ze dne 29. prosince 1979 čj. 24 756/79-VI/1, kterým se historické jádro města Lokte prohlašuje za památkovou rezervaci.

Výnos je uveřejněn ve Věstníku ministerstva školství a ministerstva kultury ČSR a nabývá účinnosti dnem jeho oznámení ve Sbírce zákonů ČSSR.

Do výnosu, který také obsahuje plán památkové rezervace v Lokti, je možno nahlédnout na ministerstvu kultury ČSR, u Západočeského krajského národního výboru v Plzni, u Okresního národního výboru v Sokolově, u Městského národního výboru v Lokti, u Státního ústavu památkové péče a ochrany přírody v Praze a u Krajského střediska státní památkové péče a ochrany přírody v Plzni.

Přesunout nahoru