Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o2/c45/1980 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 45/1980
Platnost od 29.12.1980
Účinnost od 01.01.1981
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Federální ministerstvo dopravy

vydalo v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady podle § 67 odst. 1 zákona č. 47/1956 Sb., o civilním letectví (letecký zákon), ve znění vyhlášeném pod č. 127/1976 Sb., Předpis o odborném šetření příčin leteckých nehod L-13 čj. 18 072/80-020 ze dne 10. října 1980.

Předpis upravuje postup při šetření příčin leteckých nehod a jiných leteckých mimořádných událostí československých civilních letadel a civilních letadel zahraničních provozovatelů, ke kterým došlo na území ČSSR.

Zrušují se předpisy o odborném šetření příčin leteckých nehod L-13, čj. 10 444/74-20 ze dne 6. dubna 1974 (registrovaný v částce 14/1975 Sb.), čj. 22 678/76-20 ze dne 18. listopadu 1976 a čj. 6217/79-20 ze dne 8. ledna 1979. Současně se ruší Směrnice o hlášení leteckých nehod v československém civilním letectví čj. 11 451/74-20 ze dne 20. března 1974.

Předpis nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1981 a lze do něj nahlédnout na federálním ministerstvu dopravy (odbor civilního letectví), u Státní letecké inspekce v Praze a u Provozního inspektorátu Státní letecké inspekce v Bratislavě.

Distribucí předpisu je pověřeno Řízení letového provozu, letecká informační služba - letiště Praha-Ruzyně, PSČ 160 08.

Federální ministerstvo dopravy vydalo v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady (orgány) podle § 67 odst. 1 zákona č. 47/1956 Sb., o civilním letectví (letecký zákon), ve znění vyhlášeném pod č. 127/1976 Sb. výnos ze dne 12. listopadu 1984 čj. 19 053/84-20, kterým se mění a doplňuje Předpis L 13 o odborném šetření příčin leteckých nehod ze dne 10. října 1980 čj. 18 072/80-20. Výnos nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1985 a lze do něj nahlédnout na federálním ministerstvu dopravy (odbor civilního letectví) a u Státní letecké inspekce v Praze. Distribucí předpisu je pověřeno Řízení letového provozu, letecká informační služba - letiště Praha-Ruzyně, PSČ 160 08.

Federální ministerstvo dopravy vydalo v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady (orgány) podle § 67 odst. 1 zákona č. 47/1956 Sb., o civilním letectví (letecký zákon), ve znění pozdějších předpisů výnos ze dne 23. září 1991 č.j. 18 540/91-220, kterým se mění a doplňuje výnos č.j. 18 072/80-020 ze dne 10. října 1980 o předpisu L 13 o odborném šetření příčin leteckých nehod (reg. v částce 45/1980 Sb.), ve znění výnosu č.j. 19 053/1984-20 ze dne 12. listopadu 1984 (reg. v částce 3/1985 Sb.). Výnos nabývá účinnosti dnem 15. prosince 1991. Do výnosu lze nahlédnout na federálním ministerstvu dopravy a u Státní letecké inspekce. Distribucí výnosu je pověřeno Řízení letového provozu ČSFR, Letecká informační služba - letiště Praha Ruzyně, PSČ 160 08.

Přesunout nahoru