Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o5/c44/1980 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 44/1980
Platnost od 24.12.1980
Účinnost od 24.12.1980
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky

podľa § 11 zákona č. 33/1965 Zb. o regresných náhradách po dohode s Ministerstvom práce a sociálnych vecí SSR, Ministerstvom financií SSR, Slovenskou odborovou radou a ostatnými zúčastnenými ústrednými orgánmi vydalo úpravu z 19. septembra 1980 č. Z-5988/1979-B/2 o postupe pri vybavovaní regresných náhrad za choroby z povolania z ochorenia na zaprášenie pľúc prachom obsahujúcim kysličník kremičitý a z ochorenia na rakovinu pľúc z rádioaktívnych látok.

Táto úprava sa vzťahuje na všetky organizácie, na pracoviskách ktorých sú pracujúci vystavení nebezpečenstvu ochorenia na zaprášenie pľúc prachom obsahujúcim kysličník kremičitý a na organizácie, na ktoré sa vzťahuje banský zákon, na pracoviskách ktorých sú pracujúci vystavení nebezpečenstvu ochorenia na rakovinu pľúc z rádioaktívnych látok.

Zrušujú sa

a) smernice č. 7/1965 Vestníka Ministerstva zdravotníctva o postupe pri vybavovaní regresných náhrad zo zaprášenia pľúc v závodoch v odbore pôsobnosti Ministerstva palív a Ministerstva hutného priemyslu a rudných baní (registrované v čiastke 5/1965 Zb.) v znení smerníc č. 8/1967 Vestníka MZ (evidované v čiastke 2/1967 Ú. v.) smerníc č. 39/1967 Vestníka MZ (registrované v čiastke 38/1967 Zb.) a úpravy č. 30/1973 Vestníka MZ SSR (registrovanej v čiastke 5/1974 Zb.);

b) smernice č. 26/1967 Vestníka MZ o osobitnej úprave regresných náhrad za ochorenie na rakovinu pľúc z rádioaktívnych látok v organizáciách uránového priemyslu (evidované v čiastke 6/1967 Ú. v.) v znení úpravy č. 27/1975 Vestníka MZ SSR;

c) smernice č. 24/1964 Vestníka MZ pre uplatňovanie regresných náhrad z dôvodov vazoneurózy a rozhodovanie o nich.

Úprava bude uverejnená pod č. 8/1980 Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky a možno do nej nazrieť na Ministerstve zdravotníctva SSR, odboroch zdravotníctva KNV a ONV a na ústavoch národného zdravia.

Přesunout nahoru