Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o3/c44/1980 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 44/1980
Platnost od 24.12.1980
Účinnost od 24.12.1980
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky

vydalo podľa § 43 ods. 2 zákona č. 133/1970 Zb. o pôsobnosti federálnych ministerstiev a podľa § 95 Zákonníka práce po dohode s Federálnym ministerstvom práce a sociálnych vecí a so Slovenským výborom odborového zväzu pracovníkov štátnych orgánov, peňažníctva a zahraničného obchodu úpravu z 9. 9. 1980 číslo 421-5500/1980 o odmeňovaní zdravotníckych pracovníkov v zariadeniach sociálneho zabezpečenia.

Touto úpravou sa upravujú v odboroch pôsobnosti Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky platové pomery zdravotníckych pracovníkov, ktorí pracujú v zariadeniach odvetvia sociálneho zabezpečenia spravovaných alebo riadených národnými výbormi.

Úprava je uverejnená v čiastke 10/1980 Spravodajcu Ministerstva práce a sociálnych vecí SSR. Možno do nej nazrieť na Ministerstve práce a sociálnych vecí SSR, na odboroch sociálnych vecí a pracovných síl KNV, na odboroch sociálnych vecí ONV a na okresných ústavoch sociálnych služieb.

Ministerstvo zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky podľa § 43 ods. 2 zákona č. 133/1970 Zb. o pôsobnosti federálnych ministerstiev po dohode s Federálnym ministerstvom práce a sociálnych vecí, Ministerstvom financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky, Slovenským výborom odborového zväzu pracovníkov zdravotníctva a Slovenským výborom odborového zväzu pracovníkov štátnych orgánov, peňažníctva a zahraničného obchodu vydalo výnos z 28. decembra 1988 č. 4 774/1988-C/4, ktorým sa mení a dopĺňa úprava Ministerstva zdravotníctva SSR z 28. augusta 1980 č. Z-6 300/1980-C/4 o platových pomeroch zdravotníckych pracovníkov, uverejnená pod č. 5/1980 Vestníka Ministerstva zdravotníctva SSR a registrovaná v čiastke 2/1981 Zb., a úprava Ministerstva práce a sociálnych vecí SSR z 9. septembra 1980 č. 421-5 500/1980 o odmeňovaní zdravotníckych pracovníkov v zariadeniach sociálneho zabezpečenia, uverejnená v čiastke 10/1980 Spravodajcu Ministerstva práce a sociálnych vecí SSR a registrovaná v čiastke 44/1980 Zb. Tento výnos nadobudol účinnosť 1. februárom 1989 a je uverejnený pod č. 15/1988 Vestníka Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky. Možno doň nazrieť na odboroch zdravotníctva a odboroch sociálnych vecí krajských a okresných národných výborov, v ústavoch národného zdravia a na Ministerstve zdravotníctva a sociálnych vecí SSR.

Pre pracovníkov, na ktorých sa vzťahuje výnos zo dňa 24. apríla 1990 č. 3000/1990-C/4, stráca platnosť úprava Ministerstva práce a sociálnych vecí SSR č. 421-5500/1980 o odmeňovaní zdravotníckych pracovníkov v zariadeniach sociálneho zabezpečenia (reg. v čiastke 44/1980 Zb.) v znení úpravy Ministerstva práce a sociálnych vecí SSR č. 421-2691/1983, úpravy Ministerstva práce a sociálnych vecí SSR č. 421- 2278/1983, úpravy Ministerstva práce a sociálnych vecí SSR č. 421-7054/1984 a úpravy Ministerstva práce a sociálnych vecí SSR č. 422-8627/1987.

Přesunout nahoru