Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o1/c44/1980 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 44/1980
Platnost od 24.12.1980
Účinnost od 01.08.1980
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OBECNĚ ZÁVAZNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Federální ministerstvo národní obrany

vydalo podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, a podle § 95 zákoníku práce v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a s ústředním výborem Odborového svazu pracovníků Československé lidové armády

2. výnos ze dne 24. července 1980 čj. 3723-FS/5-1980, kterým se doplňuje výnos federálního ministerstva národní obrany ze dne 25. května 1977 čj. 4502-81/5-1977, o odměňování obchodně provozních pracovníků u vojenských lázeňských a rekreačních zařízení, reg. v částce 20/1977 Sb.

Výnos nabyl účinnosti dnem 1. září 1980;

Pro pracovníky, na které se vztahuje výnos ze dne 1. září 1982 čj. 6770-FS/5-1982, pozbývá platnosti výnos federálního ministerstva národní obrany ze dne 24. července 1980 čj. 3723-FS/5-1980, kterým se doplňuje výnos ze dne 25. května 1977 čj. 4502-81/5-1977 o odměňování obchodně provozních pracovníků u vojenských lázeňských a rekreačních zařízení (reg. v částce 44/1980 Sb.).

3. výnos ze dne 29. srpna 1980 čj. 4100-FS/5-1980 o změně a doplnění výnosu ze dne 30. srpna 1972 čj. 1700-81/5-1972, kterým se upravují platové podmínky učitelů v oboru působnosti federálního ministerstva národní obrany (platový řád), reg. v částce 3/1973 Sb.

Výnos nabyl účinnosti dnem 1. září 1980;

Do výnosů lze nahlédnout na federálním ministerstvu národní obrany.

Přesunout nahoru