Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o4/c43/1980 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 43/1980
Platnost od 22.12.1980
Účinnost od 01.01.1981
Zrušeno k 01.01.1991 (254/1990 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Federální ministerstvo pro technický a investiční rozvoj

vydalo dne 10. září 1980 podle § 52 písm. a) č. 4 zákona 133/1970 Sb., o působností federálních ministerstev, směrnici č. 9 pro propočty ekonomické efektivnosti, která stanoví způsob propočtu ekonomické efektivnosti u úkolů státního, resortního, oborového příp. podnikového plánu technického rozvoje. Směrnicí se zrušuje směrnice FMTIR č. 4/1972 pro výpočty ekonomické efektivnosti úkolů státního plánu rozvoje vědy a techniky, registrovaná v částce 16/1972 Sb.

Směrnice nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1981 a byla rozeslána dopisem I. náměstka ministra dne 9. října 1980 čj. 27/993/23/80-1193 federálním ministerstvům a ostatním ústředním orgánům ČSSR, ministerstvům a ostatním ústředním orgánům ČSR, ministerstvům a ostatním ústředním orgánům SSR a je k nahlédnutí na federálním ministerstvu pro technický a investiční rozvoj; směrnice bude rovněž uveřejněna ve Zpravodaji FMTIR č. 5/1980.

Přesunout nahoru